Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam

Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam

Chào văn phòng luật sư ĐMS!

Doanh nghiệp thực hiện thủ tục thành lập công ty tại Đà Nẵng ? tra cứu đăng ký mã ngành nghề kinh doanh cấp 4 ? văn phòng luật sư có thể hướng dẫn cách tra cứu mã ngành nghề kinh doanh cấp 4, tư vấn quy định của pháp luật về hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam cho doanh nghiệp ?

Chào bạn! 

Doanh nghiệp có thể thực hiện tra cứu mã ngành nghề kinh doanh cấp 4, theo đường hướng dẫn tại đường link sau đây:

Hướng dẫn tra cứu mã ngành nghề kinh doanh cho doanh nghiệp  

Hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam

Hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam, mã ngành nghề kinh doanh cấp 4, được ban hành kèm theo quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/07/2018 của Thủ tướng Chính phủ, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/8/2018, quy định chi tiết Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, gồm Danh mục và Nội dung:

Danh mục Hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam năm 2018, gồm 5 cấp:

Ngành cấp 1 gồm 21 ngành được mã hóa theo bảng chữ cái lần lượt từ A đến U;

Ngành cấp 2 gồm 88 ngành; mỗi ngành được mã hóa bằng hai số theo ngành cấp 1 tương ứng;

Ngành cấp 3 gồm 242 ngành; mỗi ngành được mã hóa bằng ba số theo ngành cấp 2 tương ứng;

Ngành cấp 4 gồm 486 ngành; mỗi ngành được mã hóa bằng bốn số theo ngành cấp 3 tương ứng;

Ngành cấp 5 gồm 734 ngành; mỗi ngành được mã hóa bằng năm số theo ngành cấp 4 tương ứng.

Phụ lục IDanh mục Hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam năm 2018 

(Kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ)

Nội dung Hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam năm 2018, giải thích rõ những hoạt động kinh tế gồm các yếu tố được xếp vào từng bộ phận, trong đó:

Bao gồm: Những hoạt động kinh tế được xác định trong ngành kinh tế;

Loại trừ: Những hoạt động kinh tế không được xác định trong ngành kinh tế nhưng thuộc các ngành kinh tế khác.

Phụ lục IINội dung hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam năm 2018 

(Kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ)

Hỗ trợ tư vấn:

Điện thoại: 0914 165 703 hoặc Email: dmslawfirm@gmail.com

 

Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)

Luật sư Đỗ Minh Sơn


LIÊN QUAN

Mua công ty từ doanh nghiệp khác tại Đà Nẵng 2020

Mua công ty từ doanh nghiệp khác tại Đà Nẵng 2020

28 Mar, 2020// Nhóm: Luật Doanh nghiệp

Thủ tục mua công ty tnhh htv trở lên, kinh doanh thương mại do các doanh nghiệp khác làm chủ sở hữu

Bán công ty cho cá nhân khác tại Đà Nẵng 2020

Bán công ty cho cá nhân khác tại Đà Nẵng 2020

27 Mar, 2020// Nhóm: Luật Doanh nghiệp

Thủ tục bán công ty tnhh mtv do cá nhân làm chủ sở hữu, kinh doanh nhà hàng, khách sạn cho cá nhân khác

21 mẫu văn bản thường dùng trong doanh nghiệp tại Việt Nam

21 mẫu văn bản thường dùng trong doanh nghiệp tại Việt Nam

10 Mar, 2020// Nhóm: Luật Doanh nghiệp

Văn phòng luật sư ĐMS tư vấn soạn thảo một số mẫu văn bản thường được sử dụng trong doanh nghiệp tại Việt Nam

Góp vốn thành lập công ty bằng sản phẩm phần mềm tại Đà Nẵng

Góp vốn thành lập công ty bằng sản phẩm phần mềm tại Đà Nẵng

03 Mar, 2020// Nhóm: Luật Doanh nghiệp

Thủ tục chuyển quyền sở hữu, định giá đối với sản phẩm phần mềm, để góp vốn thành lập công ty

Mua lại phần vốn góp của thành viên công ty tại Đà Nẵng

Mua lại phần vốn góp của thành viên công ty tại Đà Nẵng

16 Dec, 2019// Nhóm: Luật Doanh nghiệp

Trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng phần vốn góp ?