Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam ?

Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam ?

Doanh nghiệp thực hiện thủ tục thành lập công ty tại Đà Nẵng, tra cứu đăng ký mã ngành nghề kinh doanh cấp 4 ?

Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng hướng dẫn cách tra cứu mã ngành nghề kinh doanh cấp 4, hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam ?

Hướng dẫn tra cứu mã ngành nghề kinh doanh  

Hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam, mã ngành nghề kinh doanh cấp 4, được ban hành kèm theo quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/07/2018 của Thủ tướng Chính phủ, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/8/2018, quy định chi tiết Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, gồm Danh mục và Nội dung:

Danh mục:

Hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam năm 2018, gồm 5 cấp:

Ngành cấp 1 gồm 21 ngành được mã hóa theo bảng chữ cái lần lượt từ A đến U;

Ngành cấp 2 gồm 88 ngành; mỗi ngành được mã hóa bằng hai số theo ngành cấp 1 tương ứng;

Ngành cấp 3 gồm 242 ngành; mỗi ngành được mã hóa bằng ba số theo ngành cấp 2 tương ứng;

Ngành cấp 4 gồm 486 ngành; mỗi ngành được mã hóa bằng bốn số theo ngành cấp 3 tương ứng;

Ngành cấp 5 gồm 734 ngành; mỗi ngành được mã hóa bằng năm số theo ngành cấp 4 tương ứng.

Phụ lục IDanh mục Hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam năm 2018 (Kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ)

Nội dung:

Hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam năm 2018, giải thích rõ những hoạt động kinh tế gồm các yếu tố được xếp vào từng bộ phận, trong đó:

Bao gồm: Những hoạt động kinh tế được xác định trong ngành kinh tế;

Loại trừ: Những hoạt động kinh tế không được xác định trong ngành kinh tế nhưng thuộc các ngành kinh tế khác.

Phụ lục IINội dung hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam năm 2018 (Kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ)./.

Liên hệ:

Điện thoại: 0914 165 703 

Email: dmslawfirm@gmail.com

Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)

Luật sư Đỗ Minh Sơn


LIÊN QUAN

Quy định về quản lý và sử dụng con dấu của doanh nghiệp

Quy định về quản lý và sử dụng con dấu của doanh nghiệp

16 Jul, 2024// Nhóm: 03_ĐẤU THẦU

Doanh nghiệp có con dấu ban hành quy định về quản lý và sử dụng con dấu theo quy định Điều lệ công ty ?

Mẫu quy định về quản lý và sử dụng con dấu của doanh nghiệp

Mẫu quy định về quản lý và sử dụng con dấu của doanh nghiệp

16 Jul, 2024// Nhóm: 03_ĐẤU THẦU

Doanh nghiệp có trách nhiệm ban hành quy định về quản lý và sử dụng con dấu theo quy định Điều lệ công ty?

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020

26 Jun, 2024// Nhóm: 03_ĐẤU THẦU

Bản dịch sang tiếng Anh chuyên ngành Luật văn bản Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020

Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ số 04/2017/QH14 ngày 12/06/2017

Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ số 04/2017/QH14 ngày 12/06/2017

26 Jun, 2024// Nhóm: 03_ĐẤU THẦU

Bản dịch sang tiếng Anh chuyên ngành Luật văn bản Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ số 04/2017/QH14 ngày 12/06/2017

Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14 ngày 01/07/2019

Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14 ngày 01/07/2019

26 Jun, 2024// Nhóm: 03_ĐẤU THẦU

Bản dịch sang tiếng Anh chuyên ngành Luật văn bản Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14 ngày 01/07/2019