Góp vốn thành lập công ty bằng sản phẩm phần mềm tại Đà Nẵng

Góp vốn thành lập công ty bằng sản phẩm phần mềm tại Đà Nẵng

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Dịch vụ thủ tục thành lập công ty tnhh htv tại Đà Nẵng ? trường hợp có 01 thành viên góp vốn bằng tài sản là sản phẩm phần mềm ? văn phòng luật sư có thể tư vấn các quy định của pháp luật có liên quan và thực hiện dịch vụ thành lập công ty tại Đà Nẵng ?

Chào bạn!

Tài sản góp vốn:

Tài sản góp vốn có thể là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam (Khoản 1 Điều 35 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014).

Chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn:

Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và cổ đông công ty cổ phần phải chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn cho công ty theo quy định sau đây:

Đối với tài sản có đăng ký quyền sở hữu hoặc giá trị quyền sử dụng đất thì người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản đó hoặc quyền sử dụng đất cho công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Việc chuyển quyền sở hữu đối với tài sản góp vốn không phải chịu lệ phí trước bạ (Khoản 1 Điều 36 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014).

Định giá tài sản góp vốn:

Tài sản góp vốn khi thành lập doanh nghiệp phải được các thành viên, cổ đông sáng lập định giá theo nguyên tắc nhất trí hoặc do một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá. Trường hợp tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá thì giá trị tài sản góp vốn phải được đa số các thành viên, cổ đông sáng lập chấp thuận (Khoản 2 Điều 37 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014).

Góp vốn thành lập công ty bằng sản phẩm phần mềm tại Đà Nẵng 

Hóa đơn, chứng từ:

Hóa đơn, chứng từ đối với tài sản góp vốn, tài sản điều chuyển được thực hiện như sau:

Bên có tài sản góp vốn, có tài sản điều chuyển là tổ chức, cá nhân kinh doanh:

Tài sản góp vốn vào doanh nghiệp phải có: biên bản góp vốn sản xuất kinh doanh, hợp đồng liên doanh, liên kết; biên bản định giá tài sản của Hội đồng giao nhận vốn góp của các bên góp vốn (hoặc văn bản định giá của tổ chức có chức năng định giá theo quy định của pháp luật), kèm theo bộ hồ sơ về nguồn gốc tài sản (Điểm 2.15 Phụ lục 04 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014).

Kê khai, tính, nộp thuế GTGT:

Cơ sở kinh doanh không phải kê khai, nộp thuế trong các trường hợp sau:

Góp vốn bằng tài sản để thành lập doanh nghiệp. Tài sản góp vốn vào doanh nghiệp phải có: biên bản góp vốn sản xuất kinh doanh, hợp đồng liên doanh, liên kết; biên bản định giá tài sản của Hội đồng giao nhận vốn góp của các bên góp vốn (hoặc văn bản định giá của tổ chức có chức năng định giá theo quy định của pháp luật), kèm theo bộ hồ sơ về nguồn gốc tài sản (Khoản 7 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013).

Kê khai, tính, nộp thuế TNDN:

Khoản 1 Điều 4 sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (Đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC);

Điểm 2.2 Khoản 2 Điều 4 sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (Đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC).

Hỗ trợ tư vấn:

Điện thoại: 0914 165 703 hoặc Email: dmslawfirm@gmail.com

  Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN

Mẫu điều lệ công ty tnhh mtv (1)

Mẫu điều lệ công ty tnhh mtv (1)

05 Jan, 2017// Nhóm: Luật Doanh nghiệp

Mẫu điều lệ công ty tnhh mtv, do một doanh nghiệp hoặc công ty hoặc tổ chức làm chủ sở hữu

Mẫu điều lệ công ty tnhh mtv (2)

Mẫu điều lệ công ty tnhh mtv (2)

03 Jan, 2017// Nhóm: Luật Doanh nghiệp

Mẫu điều lệ công ty tnhh mtv, trường hợp do cá nhân làm chủ sở hữu

Mẫu điều lệ công ty tnhh htv trở lên (1)

Mẫu điều lệ công ty tnhh htv trở lên (1)

02 Jan, 2017// Nhóm: Luật Doanh nghiệp

Mẫu điều lệ công ty tnhh htv trở lên, do các thành viên là các cá nhân góp vốn thành lập

Mẫu điều lệ công ty cổ phần (1)

Mẫu điều lệ công ty cổ phần (1)

01 Jan, 2017// Nhóm: Luật Doanh nghiệp

Mẫu đều lệ công ty cổ phần, dịch vụ thủ tục thành lập công ty cổ phần tại Đà Nẵng, Việt Nam

Mẫu điều lệ công ty hợp danh (1)

Mẫu điều lệ công ty hợp danh (1)

31 Dec, 2016// Nhóm: Luật Doanh nghiệp

Mẫu điều lệ công ty hợp danh, dịch vụ thủ tục thành lập công ty hợp danh tại Đà Nẵng