Giấy tờ, văn bản bị tẩy xoá, có thể chứng thực được không ?

Giấy tờ, văn bản bị tẩy xoá, có thể chứng thực được không ?

Trường hợp bản chính giấy tờ, văn bản của người yêu cầu chứng thực tại Việt Nam bị tẩy xoá, sửa chữa, hư hỏng, cũ nát không xác định được nội dung, thì có được dùng làm cơ sở để chứng thực bản sao tại  cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam ?

Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng tư vấn quy định của pháp luật đối với nội dung về giấy tờ, văn bản của người yêu cầu chứng thực tại Việt Nam ?

Bản chính giấy tờ, văn bản không được dùng làm cơ sở để chứng thực bản sao, gồm:

Bản chính bị tẩy xóa, sửa chữa, thêm, bớt nội dung không hợp lệ.

Bản chính bị hư hỏng, cũ nát, không xác định được nội dung.

Bản chính đóng dấu mật của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc không đóng dấu mật nhưng ghi rõ không được sao chụp.

Bản chính có nội dung trái pháp luật, đạo đức xã hội; tuyên truyền, kích động chiến tranh, chống chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xuyên tạc lịch sử của dân tộc Việt Nam; xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân, tổ chức; vi phạm quyền công dân.

Bản chính do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công chứng hoặc chứng nhận chưa được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định tại Khoản 1 Điều 20 của Nghị định này.

Giấy tờ, văn bản do cá nhân tự lập nhưng không có xác nhận và đóng dấu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (Điều 22 Nghị định 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015).

Như vậy, đối với giấy tờ, văn bản bị tẩy xóa, sửa chữa, thêm, bớt nội dung, thì không thể thực hiện việc chứng thực tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam./.

Liên hệ:

Di động: 0989 157 682

Email: dmslawfirm@gmail.com

DMS LAW LLC

Giám đốc

(Đã duyệt)

Luật sư Đỗ Minh Sơn


LIÊN QUAN

Chứng thực chữ ký của công dân Sri Lanka tại Việt Nam

Chứng thực chữ ký của công dân Sri Lanka tại Việt Nam

07 Jul, 2024// Nhóm: PHÁP LUẬT VỀ CHỨNG THỰC

Chứng thực hoặc xác thực hoặc chứng kiến chữ ký của công dân Sri Lanka trực tiếp ký vào lời tuyên thệ, bản khai có tuyên thệ, thư ủy quyền hoặc giấy ủy quyền?

Chứng thực bản sao Passport của người nước ngoài tại Việt Nam

Chứng thực bản sao Passport của người nước ngoài tại Việt Nam

14 Jun, 2024// Nhóm: PHÁP LUẬT VỀ CHỨNG THỰC

Chứng thực bản sao từ bản chính là việc cơ quan có thẩm quyền căn cứ vào bản chính để chứng thực bản sao là đúng với bản chính ?

Mẫu giấy ủy quyền của thành viên hộ gia đình để vay vốn tại Ngân hàng chính sách xã hội và chứng thực chữ ký

Mẫu giấy ủy quyền của thành viên hộ gia đình để vay vốn tại Ngân hàng chính sách xã hội và chứng thực chữ ký

13 Jun, 2024// Nhóm: PHÁP LUẬT VỀ CHỨNG THỰC

Chữ ký được chứng thực theo quy định pháp luật có giá trị chứng minh người yêu cầu chứng thực đã ký chữ ký đó ?

Mẫu giấy uỷ quyền về việc nộp hộ, nhận hộ hồ sơ, giấy tờ và chứng thực chữ ký

Mẫu giấy uỷ quyền về việc nộp hộ, nhận hộ hồ sơ, giấy tờ và chứng thực chữ ký

13 Jun, 2024// Nhóm: PHÁP LUẬT VỀ CHỨNG THỰC

Chữ ký được chứng thực theo quy định pháp luật có giá trị chứng minh người yêu cầu chứng thực đã ký chữ ký đó ?

Mẫu giấy uỷ quyền nhận hộ lương hưu và chứng thực chữ ký

Mẫu giấy uỷ quyền nhận hộ lương hưu và chứng thực chữ ký

13 Jun, 2024// Nhóm: PHÁP LUẬT VỀ CHỨNG THỰC

Chữ ký được chứng thực theo quy định pháp luật có giá trị chứng minh người yêu cầu chứng thực đã ký chữ ký đó ?