Giấy phép hoạt động xây dựng tại Việt Nam ?

Giấy phép hoạt động xây dựng tại Việt Nam ?

Công ty xây dựng ở nước ngoài cần phải có các loại giấy phép để hoạt động xây dựng tại Việt Nam ?

Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng tư vấn pháp lý, hướng dẫn cung cấp thông tin, các giấy tờ kèm theo và soạn thảo toàn bộ hồ sơ thực hiện thủ tục cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam ?

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng cho nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam: Tải về

Thành lập văn phòng điều hành nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam: Tải về

Liên quan:

Cần các loại giấy phép nào để hoạt động xây dựng tại Việt Nam ?

Nghĩa vụ nộp thuế nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam ?

Liên hệ:

Điện thoại: 0914 165 703

Email: dmslawfirm@gmail.com

DMS LAW LLC
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn


LIÊN QUAN

Giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam ?

Giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam ?

12 Apr, 2018// Nhóm: LUẬT XÂY DỰNG

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng cho nhà thầu xây dựng nước ngoài tại Việt Nam ?