Giấy phép hoạt động xây dựng tại Việt Nam ?

Giấy phép hoạt động xây dựng tại Việt Nam ?

Công ty xây dựng ở nước ngoài cần phải có các loại giấy phép để hoạt động xây dựng tại Việt Nam ?

Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng tư vấn pháp lý, hướng dẫn cung cấp thông tin, các giấy tờ kèm theo và soạn thảo toàn bộ hồ sơ thực hiện thủ tục cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam ?

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng cho nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam: Tải về

Thành lập văn phòng điều hành nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam: Tải về

Liên quan:

Cần các loại giấy phép nào để hoạt động xây dựng tại Việt Nam ?

Nghĩa vụ nộp thuế nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam ?

Liên hệ:

Điện thoại: 0914 165 703

Email: dmslawfirm@gmail.com

DMS LAW LLC
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn


LIÊN QUAN

Một số mẫu hợp đồng xây dựng tại Việt Nam

Một số mẫu hợp đồng xây dựng tại Việt Nam

21 May, 2018// Nhóm: LUẬT XÂY DỰNG

Tư vấn soạn thảo một số mẫu hợp đồng xây dựng theo quy định pháp luật hiện hành tại Việt Nam ?

Nội dung hợp đồng xây dựng tại Việt Nam ?

Nội dung hợp đồng xây dựng tại Việt Nam ?

18 May, 2018// Nhóm: LUẬT XÂY DỰNG

Văn phòng luật sư ĐMS tư vấn soạn thảo nội dung hợp đồng xây dựng tại Việt Nam

Các loại hợp đồng xây dựng tại Việt Nam ?

Các loại hợp đồng xây dựng tại Việt Nam ?

17 May, 2018// Nhóm: LUẬT XÂY DỰNG

Hợp đồng xây dựng được phân loại theo tính chất, nội dung công việc thực hiện và giá hợp đồng áp dụng

Thuế đối với nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam ?

Thuế đối với nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam ?

17 May, 2018// Nhóm: LUẬT XÂY DỰNG

Văn phòng luật sư ĐMS tại Đà Nẵng tư vấn về thuế nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam

Văn phòng điều hành của nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam ?

Văn phòng điều hành của nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam ?

14 Apr, 2018// Nhóm: LUẬT XÂY DỰNG

Thành lập văn phòng điều hành cho nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam ?