Giám đốc công ty FDI có cần giấy phép lao động ?

Giám đốc công ty FDI có cần giấy phép lao động ?

Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân, đầu tư 2,3 tỷ Đồng Việt Nam (tương đương USD100.000), góp vốn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn (công ty FDI) và đăng ký làm người đại diện theo pháp luật, Giám đốc của công ty FDI, thì có thuộc diện phải cấp giấy phép lao động làm việc tại Việt Nam ?

Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng tư vấn các quy định có liên quan của pháp luật đối với nội dung về thực hiện thủ tục đề nghị cấp giấy phép lao động làm việc tại Việt Nam ?

Điều kiện người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam:

Có giấy phép lao động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp, trừ trường hợp quy định tại Điều 154 của Bộ luật này (Điểm d Khoản 1 Điều 151 Bộ Luật lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019).

Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam không thuộc diện cấp giấy phép lao động:

Là chủ sở hữu hoặc thành viên góp vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn có giá trị góp vốn theo quy định của Chính phủ (Khoản 1 Điều 154 Bộ Luật lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019).

Trường hợp người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động:

Là chủ sở hữu hoặc thành viên góp vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn có giá trị góp vốn từ 3 tỷ đồng trở lên (Khoản 1 Điều 7 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020).

Như vậy, trường hợp nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân đầu tư 2,3 tỷ Đồng Việt Nam (tương đương USD100.000), góp vốn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn và làm Giám đốc công ty FDI, thấp hơn mức 3 tỷ Đồng Việt Nam theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020, nên thuộc trường hợp phải đáp ứng điều kiện đối với người lao động nước làm việc tại Việt Nam là phải có giấy phép lao động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 151 Bộ Luật lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019./.

Liên hệ:

Điện thoại: 0914 165 703

Email: dmslawfirm@gmail.com

DMS LAW LLC
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn


LIÊN QUAN

Giấy phép lao động khi người nước ngoài làm việc tại Việt Nam ?

Giấy phép lao động khi người nước ngoài làm việc tại Việt Nam ?

04 Apr, 2023// Nhóm: BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

Trước khi tìm kiếm việc làm tại Việt Nam, người lao động nước ngoài đã cần phải có giấy phép lao động chưa?

Doanh nghiệp có phải đăng ký thang lương, bảng lương ?

Doanh nghiệp có phải đăng ký thang lương, bảng lương ?

19 May, 2022// Nhóm: BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

Thang lương, bảng lương do doanh nghiệp xây dựng có phải gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động ?

Doanh nghiệp có phải xây dựng thang lương, bảng lương ?

Doanh nghiệp có phải xây dựng thang lương, bảng lương ?

18 May, 2022// Nhóm: BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

Cơ sở xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động, thoả thuận mức lương với người lao động?

Mẫu hợp đồng lao động ?

Mẫu hợp đồng lao động ?

09 May, 2022// Nhóm: BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

Hợp đồng lao động theo mẫu ban hành kèm theo thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003?

Tuyển dụng và sử dụng lao động tại Việt Nam

Tuyển dụng và sử dụng lao động tại Việt Nam

28 May, 2020// Nhóm: BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

Công ty 100% vốn nước ngoài có thể trực tiếp tuyển dụng và sử dụng lao động tại Việt Nam ?