Giải thể công ty tại Đà Nẵng 2020

Giải thể công ty tại Đà Nẵng 2020

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Tôi có nhu cầu sử dụng dịch vụ thủ tục giải thể công ty tại Đà Nẵng, văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý liên quan, hướng dẫn việc cung cấp thông tin thực hiện thủ, các giấy tờ kèm theo và báo giá phí dịch vụ ?

Chào bạn!

Doanh nghiệp, cá nhân sử dụng dịch vụ thủ tục giải thể công ty tại Đà Nẵng, lựa chọn 01 loại công ty ở dưới đây, Tải về bản câu hỏi và làm theo hướng dẫn:

Thủ tục giải thể, đối với:

Công ty tnhh một thành viên:

- Trường hợp: do 01 cá nhân làm chủ sở hữu công ty: Tải về

- Trường hợp: do 01 doanh nghiệp làm chủ sở hữu công ty: Tải về

Công ty tnhh hai thành viên trở lên:

- Trường hợp: do từ 02 cá nhân trở lên làm chủ sở hữu công ty: Tải về

- Trường hợp: do từ 01 doanh nghiệp và 01 cá nhân trở lên làm chủ sở hữu công ty: Tải về

Công ty cổ phần:

- Trường hợp: do từ 03 cá nhân trở lên làm cổ đông góp vốn thành lập công ty: Tải về

- Trường hợp: do từ 01 doanh nghiệp và 02 cá nhân trở lên làm cổ đông góp vốn thành lập công ty: Tải về

Công ty hợp danh:

- Trường hợp: do từ 02 thành viên hợp danh là cá nhân trở lên góp vốn cùng nhau thành lập: Tải về

- Trường hợp: do từ 02 thành viên hợp danh và 02 thành viên góp vốn cùng nhau thành lập: Tải về

Giải thể công ty tại Đà Nẵng 2020 

Tư vấn pháp luật liên quan:

Các trường hợp giải thể doanh nghiệp

Điều kiện giải thể doanh nghiệp

Các hoạt động bị cấm kể từ khi có quyết định giải thể doanh nghiệp

Thứ tự thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp

Trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp

Chấm dứt hiệu lực mã số thuế doanh nghiệp

Hỗ trợ tư vấn:

Mobile: 0914 165 703 hoặc Email: dmslawfirm@gmail.com

  Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN

Mẫu hồ sơ thành lập chi nhánh công ty tnhh một thành viên online

Mẫu hồ sơ thành lập chi nhánh công ty tnhh một thành viên online

28 Apr, 2020// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Dịch vụ tư vấn thủ tục pháp lý soạn thảo mẫu hồ sơ thành lập chi nhánh công ty tnhh một thành viên online

Mẫu hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh cá thể online

Mẫu hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh cá thể online

27 Apr, 2020// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Dịch vụ tư vấn thủ tục pháp lý soạn thảo mẫu hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh cá thể online

Mẫu hồ sơ thành lập công ty tnhh một thành viên online

Mẫu hồ sơ thành lập công ty tnhh một thành viên online

27 Apr, 2020// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Dịch vụ tư ván thủ tục pháp lý soạn thảo mẫu hồ sơ thành lập công ty tnhh một thành viên online

Mẫu hồ sơ thành lập công ty tnhh hai thành viên trở lên online

Mẫu hồ sơ thành lập công ty tnhh hai thành viên trở lên online

27 Apr, 2020// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Dịch vụ tư vấn thủ tục pháp lý soạn thảo mẫu hồ sơ thành lập công ty tnhh hai thành viên trở lên online

Mẫu hồ sơ thành lập công ty cổ phần online

Mẫu hồ sơ thành lập công ty cổ phần online

27 Apr, 2020// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Dịch vụ tư vấn thủ tục pháp lý soạn thảo mẫu hồ sơ thành lập công ty cổ phần online