Câu hỏi

Ghi ngành, nghề kinh doanh cho công ty khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, lựa chọn ngành kinh tế cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam ?

Trả lời

Ghi ngành nghề kinh doanh cấp 4:

Lựa chọn ngành kinh tế cấp 4:

Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, người thành lập doanh nghiệp lựa chọn ngành kinh tế cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam để ghi ngành, nghề kinh doanh trong Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (Khoản 1 Điều 7 Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015).

Ngành kinh tế cấp 4:

Kể từ ngày 20/08/2018, ngành kinh tế cấp 4, được tra cứu theo danh mục quy định tại: Phụ lục I - Ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Chi tiết mã ngành kinh tế cấp 4:

Kể từ ngày 20/08/2018, chi tiết mã ngành kinh tế cấp 4, được ghi theo quy định tại: Phụ lục II - Ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Cách ghi ngành, nghề kinh doanh:

Stt Tên ngành Mã ngành Ngành, nghề kinh doanh chính
(đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)
1 Giáo dục thể thao và giải trí
Chi tiết: Hướng dẫn và dạy chơi môn thể thao gôn (Golf)       
8551 x
2 Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí 7721  

Như vậy, bạn có thể thực hiện việc tra cứu ngành kinh tế cấp 4, chi tiết mã ngành kinh tế cấp 4 và ghi ngành, nghề kinh doanh trong Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo hướng dẫn trên đây./.

Liên hệ: 

Điện thoại: 0914 165 703

Email: dmslawfirm@gmail.com

DMS LAW LLC
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN

Quy định về quản lý và sử dụng con dấu của doanh nghiệp

Việc quản lý, sử dụng và lưu giữ con dấu của doanh nghiệp được thực hiện theo quy định tại Điều lệ doanh nghiệp, quy chế do doanh nghiệp hoặc đơn vị thuộc của doanh nghiệp có con dấu ban hành. Doanh nghiệp sử dụng con dấu trong các giao dịch theo quy chế hoặc quy định pháp luật ?

Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Tư vấn thành lập công ty tại Đà Nẵng, thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan chức năng có liên quan theo quy định pháp luật và nội dung các công việc khác thuộc phạm vi thủ tục thành lập doanh nghiệp, công ty tại Đà Nẵng ? 

Luật Hợp tác xã

Tư vấn Luật Hợp tác xã, thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan chức năng có liên quan theo quy định pháp luật và nội dung các công việc khác thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Hợp tác xã ?

Kiểm toán báo cáo tài chính ?

Báo cáo tài chính hàng năm của doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài có bắt buộc phải được kiểm toán, tư vấn quy định của pháp luật ?

Các trường hợp giải thể doanh nghiệp

Tư vấn về các trường hợp mà doanh nghiệp phải giải thể theo quy định của pháp luật ?