Câu hỏi

Đối tượng, doanh nhiệp, công ty bắt buộc phải áp dụng sử dụng hóa đơn điện tử, khi cung cấp hàng hóa dịch vụ tại Việt Nam, văn phòng luật sư có thể tư vấn quy định cụ thể của pháp luật ?

Trả lời

Đối tượng, doanh nghiệp nào phái áp dụng hoá đơn điện tử ?

Dự thảo Nghị định quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính, thì các đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, gồm:

Doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh đang sử dụng hoá đơn điện tử có mã của cơ quan thuế trước ngày 01/012018 theo hướng dẫn của Bộ Tài chính thì tiếp tục sử dụng hoá đơn điện tử có mã của cơ quan thuế từ ngày 01/01/2018;

Doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh thuộc đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế trước ngày 01/01/2018 thực hiện chuyển đổi để sử dụng hoá đơn điện tử của doanh nghiệp hoặc hoá đơn điện tử có mã của cơ quan thuế từ ngày 01/07/2018;

Tổ chức kinh doanh có mã số thuế đang sử dụng hóa đơn giấy in từ hệ thống máy tính trước ngày 01/01/2018 nhưng không sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi để sử dụng hóa đơn điện tửcó mã của cơ quan thuế từ ngày 01/07/2018;

Các doanh nghiệp vi phạm về quản lý, sử dụng hóa đơn; doanh nghiệp có rủi ro cao về việc chấp hành pháp luật thuế sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế;

Doanh nghiệp mới thành lập nếu không sử dụng hoá đơn điện tử của doanh nghiệp, không mua hóa đơn do cơ quan thuế đặt in thì sử dụng hoá đơn điện tử có mã của cơ quan thuế trong thời gian 06 tháng. Hết thời gian 6 tháng doanh nghiệp chuyển sang sử dụng hoá đơn điện tử của doanh nghiệp hoặc hoá đơn điện tử có mã của cơ quan thuế thông qua T-Van;

Doanh nghiệp vừa và nhỏ ở vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn nếu không sử dụng hoá đơn điện tử của doanh nghiệp thì được cơ quan thuế hỗ trợ để sử dụng hoá đơn điện tử có mã của cơ quan thuế;

Hộ kinh doanh theo lộ trình của Bộ Tài chính. Giao Bộ Tài chính hướng dẫn áp dụng hoá đơn điện tử có mã của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh phù hợp với quy mô, ngành nghề, địa bàn.

Cơ quan thuế thực hiện dịch vụ cấp lẻ hoá đơn điện tử có mã của cơ quan thuế cho các tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ gia đình và cá nhân không kinh doanh nhưng có phát sinh hoạt động bán hàng hóa, dịch vụ cần có hóa đơn để giao cho khách hàng.

Cơ sở pháp lý:

Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29/11/2005

Nghị định 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007

Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010

Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014

Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011

Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014

Thông tư số 37/2017/TT-BTC ngày 27/04/2017

Liên hệ:

Điện thoại: 0914 165 703 

Email: dmslawfirm@gmail.com

DMS LAW LLC
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN

Luật Hải quan

Tư vấn Luật Hải quan, thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan chức năng có liên quan theo quy định pháp luật và nội dung các công việc khác thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Hải quan ?

Luật Kinh doanh bất động sản

Tư vấn Luật Kinh doanh bất động sản, thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan chức năng có liên quan theo quy định pháp luật và nội dung các công việc khác thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Kinh doanh bất động sản ?

Hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ ?

Hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ, hồ sơ và thủ tục hải quan khi thực hiện thủ tục xuất khẩu hàng hóa theo quy định của pháp luật, văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý ?

Công ty 100% vốn nước ngoài kinh doanh bất động sản tại Việt Nam ?

Các hình thức kinh doanh bất động sản dành cho doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, theo Luật Kinh doanh bất động sản của Việt Nam, văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý về nội dung này cho công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Đà Nẵng, Việt Nam ?

Cho thuê nhà có cần phải đăng ký kinh doanh ?

Cho thuê nhà có cần phải thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh hay thành lập công ty, văn phòng luật sư có thể tư vấn cho hộ gia đình, cá nhân về vấn đề này ?