Câu hỏi

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Đối tượng, doanh nhiệp nào bắt buộc phải áp dụng sử dụng hóa đơn điện tử, khi cung cấp hàng hóa dịch vụ tại Việt Nam ? văn phòng luật sư có thể tư vấn về nội dung này ?

Trả lời

Chào bạn!

Dự thảo Nghị định quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính, thì các đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, gồm:

Doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh đang sử dụng hoá đơn điện tử có mã của cơ quan thuế trước ngày 01/012018 theo hướng dẫn của Bộ Tài chính thì tiếp tục sử dụng hoá đơn điện tử có mã của cơ quan thuế từ ngày 01/01/2018;

Doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh thuộc đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế trước ngày 01/01/2018 thực hiện chuyển đổi để sử dụng hoá đơn điện tử của doanh nghiệp hoặc hoá đơn điện tử có mã của cơ quan thuế từ ngày 01/07/2018;

Tổ chức kinh doanh có mã số thuế đang sử dụng hóa đơn giấy in từ hệ thống máy tính trước ngày 01/01/2018 nhưng không sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi để sử dụng hóa đơn điện tửcó mã của cơ quan thuế từ ngày 01/07/2018;

Các doanh nghiệp vi phạm về quản lý, sử dụng hóa đơn; doanh nghiệp có rủi ro cao về việc chấp hành pháp luật thuế sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế;

Doanh nghiệp mới thành lập nếu không sử dụng hoá đơn điện tử của doanh nghiệp, không mua hóa đơn do cơ quan thuế đặt in thì sử dụng hoá đơn điện tử có mã của cơ quan thuế trong thời gian 06 tháng. Hết thời gian 6 tháng doanh nghiệp chuyển sang sử dụng hoá đơn điện tử của doanh nghiệp hoặc hoá đơn điện tử có mã của cơ quan thuế thông qua T-Van;

Doanh nghiệp vừa và nhỏ ở vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn nếu không sử dụng hoá đơn điện tử của doanh nghiệp thì được cơ quan thuế hỗ trợ để sử dụng hoá đơn điện tử có mã của cơ quan thuế;

Hộ kinh doanh theo lộ trình của Bộ Tài chính. Giao Bộ Tài chính hướng dẫn áp dụng hoá đơn điện tử có mã của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh phù hợp với quy mô, ngành nghề, địa bàn.

Cơ quan thuế thực hiện dịch vụ cấp lẻ hoá đơn điện tử có mã của cơ quan thuế cho các tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ gia đình và cá nhân không kinh doanh nhưng có phát sinh hoạt động bán hàng hóa, dịch vụ cần có hóa đơn để giao cho khách hàng.

Cơ sở pháp lý:

Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29/11/2005

Nghị định 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007

Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010

Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014

Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011

Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014

Thông tư số 37/2017/TT-BTC ngày 27/04/2017

Hỗ trợ tư vấn:

Điện thoại: 0914 165 703 hoặc Email: dmslawfirm@gmail.com

Đối tượng nào phái áp dụng hoá đơn điện tử ? 

  Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN

Thời điểm doanh nghiệp chính thức áp dụng hoá đơn điện tử ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Thời điểm chính thức bắt buộc áp dụng hoá đơn điện tử khi bán hàng, cung cấp dịch vụ tại Việt Nam ? văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý về nội  dung này ?

Đăng ký mua chữ ký số công cộng cho doanh nghiệp ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục kê khai và nộp thuế điện tử của công ty bằng chữ ký số công cộng như thế nào ? văn phòng luật sư có thể tư vấn và thực hiện thủ tục đăng ký mua chữ ký số công cộng cho doanh nghiệp ?