Thành lập văn phòng đại diện công ty tại Đà Nẵng 2020

16 Mar, 2020// Nhóm: Dịch Vụ

Hướng dân cung cấp thông tin thành lập văn phòng đại diện công ty tại Đà Nẵng và các giấy tờ kèm theo


Thành lập chi nhánh công ty tại Đà Nẵng 2020

12 Mar, 2020// Nhóm: Dịch Vụ

Hướng dẫn cung cấp thông tin thành lập chi nhánh công ty tại Đà Nẵng và cung cấp các giấy tờ kèm theo


Thành lập công ty tại Đà Nẵng 2020

10 Mar, 2020// Nhóm: Dịch Vụ

Hướng dẫn cung cấp thông tin thành lập công ty tại Đà Nẵng và các giấy tờ kèm theo


Mở phòng khám đông y tại Đà Nẵng

09 Mar, 2020// Nhóm: Dịch Vụ

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tại Đà Nẵng


Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

24 Jul, 2018// Nhóm: Dịch Vụ

Kinh doanh dịch vụ kế toán, hành nghề đấu giá tài sản, sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe ô tô


Thành lập công ty tại Đà Nẵng

02 Aug, 2017// Nhóm: Dịch Vụ

Thủ tục thành lập công ty tại Đà Nẵng, đăng ký doanh nghiệp tại Đà Nẵng


Thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Đà Nẵng

01 Aug, 2017// Nhóm: Dịch Vụ

Người nước ngoài đầu tư vốn, thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam


Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

31 Jul, 2017// Nhóm: Dịch Vụ

Dịch vụ cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam


Thẻ tạm trú cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

28 Jul, 2017// Nhóm: Dịch Vụ

Dịch vụ thủ tục cấp thẻ tạm trú cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam


Giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

26 Jul, 2017// Nhóm: Dịch Vụ

Dịch vụ thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam


Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện công ty tại Đà Nẵng

25 Jul, 2017// Nhóm: Dịch Vụ

Dịch vụ thủ tục thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện công ty tại Đà Nẵng


Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Đà Nẵng

24 Jul, 2017// Nhóm: Dịch Vụ

Dịch vụ thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Đà Nẵng


Chuyển đổi loại hình công ty tại Đà Nẵng

22 Jul, 2017// Nhóm: Dịch Vụ

Dịch vụ thủ tục đăng ký chuyển đổi loại hình công ty tại Đà Nẵng


Giải thể văn phòng đại diện, chi nhánh và công ty tại Đà Nẵng

20 Jul, 2017// Nhóm: Dịch Vụ

Dịch vụ thủ tục giải thể văn phòng đại diện, chi nhánh công ty và công ty tại Đà Nẵng


Luật sư tư vấn các lĩnh vực pháp luật phát sinh trong đời sống xã hội

18 Jul, 2017// Nhóm: Dịch Vụ

Dịch vụ tư vấn pháp luật theo yêu cầu của công ty, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức và cá nhân


Luật sư đại diện theo ủy quyền ngoài tố tụng

12 Jul, 2017// Nhóm: Dịch Vụ

Đại diện theo ủy quyền của công ty, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức và cá nhân, thực hiện các công việc pháp lý có liên quan


Luật sư thực hiện các dịch vụ pháp lý khác

10 Jul, 2017// Nhóm: Dịch Vụ

Luật sư thực hiện dịch vụ pháp lý liên quan đến thủ tục hành chính, giải quyết khiếu nại, các giao dịch kinh tế, thương mại, dân sự


Luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý

06 Jul, 2017// Nhóm: Dịch Vụ

Trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật trợ giúp pháp lý, Luật Luật sư