Dịch thuật, công chứng và chứng thực chữ ký người dịch

Dịch thuật, công chứng và chứng thực chữ ký người dịch

Trường hợp giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài bị hư hỏng, cũ nát không xác định được nội dung, thì có được dịch và chứng thực chữ ký của người dịch tại cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam ?

Trách nhiệm của người dịch và người thực hiện chứng thực chữ ký người dịch:

Người dịch phải chịu trách nhiệm trước khách hàng, trước cơ quan thực hiện chứng thực về tính chính xác của nội dung bản dịch; không được dịch những giấy tờ, văn bản quy định tại Điều 32 của Nghị định này để yêu cầu chứng thực chữ ký người dịch.

Giấy tờ, văn bản không được dịch để chứng thực chữ ký người dịch, gồm: giấy tờ, văn bản đã bị tẩy xóa, sửa chữa; thêm, bớt nội dung không hợp lệ. giấy tờ, văn bản bị hư hỏng, cũ nát không xác định được nội dung (Khoản 1 Điều 30 Nghị định 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015).

Như vậy, giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài bị hư hỏng, cũ nát không xác định được nội dung, thì không được dịch và chứng thực chữ ký của người dịch tại cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam./.

Dịch thuật, công chứng và chứng thực chữ ký người dịch

| Liên hệ

| Di động: 0989 157 682 hoặc Email: dmslawfirm@gmail.com

Văn phòng luật sư ĐMS

Giám đốc

(Đã duyệt)

Luật sư Đỗ Minh Sơn


LIÊN QUAN

Chứng thực chữ ký trên giấy tờ bằng tiếng nước ngoài tại Việt Nam

Chứng thực chữ ký trên giấy tờ bằng tiếng nước ngoài tại Việt Nam

04 Apr, 2023// Nhóm: PHÁP LUẬT VỀ CHỨNG THỰC

Văn bản bằng tiếng nước ngoài có thể được chứng thực chữ ký tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam ?

Chứng thực chữ ký trên văn bản bằng tiếng nước ngoài

Chứng thực chữ ký trên văn bản bằng tiếng nước ngoài

04 Apr, 2023// Nhóm: PHÁP LUẬT VỀ CHỨNG THỰC

Không được phép chứng thực đối với văn bản bằng tiếng nước ngoài có nội dung trái pháp luật, đạo đức xã hội

Văn bản chưa được hợp pháp hoá lãnh sự ?

Văn bản chưa được hợp pháp hoá lãnh sự ?

22 Jul, 2022// Nhóm: PHÁP LUẬT VỀ CHỨNG THỰC

Giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp có phải thực hiện hợp pháp hoá lãnh sự ?

Phiên dịch hợp đồng, giao địch bằng tiếng nước ngoài tại Việt Nam

Phiên dịch hợp đồng, giao địch bằng tiếng nước ngoài tại Việt Nam

22 Jul, 2022// Nhóm: PHÁP LUẬT VỀ CHỨNG THỰC

Chứng thực hợp đồng, giao dịch bằng tiếng Việt cho người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt ?

Dịch thuật và chứng thực tại Việt Nam

Dịch thuật và chứng thực tại Việt Nam

22 Jul, 2022// Nhóm: PHÁP LUẬT VỀ CHỨNG THỰC

Dịch thuật và chứng thực chữ ký người dịch các văn bản bằng tiếng nước ngoài sang tiếng Việt Nam