Danh mục hóa chất, khoáng vật cấm đầu tư kinh doanh tại Việt Nam

Danh mục hóa chất, khoáng vật cấm đầu tư kinh doanh tại Việt Nam

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Danh mục hóa chất, khoáng vật cấm nhà đầu tư nước ngoài đầu tư kinh doanh tại Việt Nam ? văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam về vấn đề này ?

Chào bạn!

Điều 6, Phụ lục 2 Luật đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014:

STTTÊN HÓA CHẤTSỐ CASMÃ SỐ HS
A Các hóa chất độc    
1 Các hợp chất O-Alkyl (≤C10, gồm cả cycloalkyl) alkyl (Me, Et, n-Pr hoặc i-Pr)-phosphonofluoridate   2931.00
  Ví dụ: 107-44-8 2931.00
  Sarin: O-Isopropylmethylphosphonofluoridate 96-64-0 2931.00
  Soman: O-Pinacolyl methylphosphonofluoridate    
2 Các hợp chất O-Alkyl (≤C10, gồm cả cycloalkyl) N,N- dialkyl(Me, Et, n-Pr hoặc i-Pr) - phosphoramidocyanidate   2931.00
  Ví dụ:    
  Tabun: O-Ethyl N,N-dimethyl phosphoramidocyanidate 77-81-6 2931.00
3 Các hợp chất O-Alkyl (H or ≤C10, gồm cả cycloalkyl) S- 2-dialkyl
(Me, Et, n-Pr hoặc i-Pr)-aminoethyl alkyl (Me, Et, n-Pr hoặc i-Pr) phosphonothiolatevà các muối alkyl hóa hoặc proton hóa tương ứng.
  2930.90
  Ví dụ:    
  VX: O-Ethyl S-2-diisopropylaminoethyl methyl phosphonothiolate 50782-69-9 2930.90
4 Các chất khí gây bỏng chứa Lưu huỳnh (Sufur mustards):    
  ð 2-Chloroethylchloromethylsulfide
ð Khí gây bỏng: Bis(2-chloroethyl)sulfide
ð Bis(2-chloroethylthio) methane
ð Sesquimustard:
1,2-Bis(2-chloroethylthio)ethane
ð 1,3-Bis(2-chloroethylthio)-n-propane
ð 1,4-Bis(2-chloroethylthio)-n-butane
ð 1,5-Bis(2-chloroethylthio)-n-pentane
ð Bis(2-chloroethylthiomethyl)ether
ð Khí gây bỏng chứa Lưu huỳnh và Oxy: Bis(2- chloroethylthioethyl) ether
2625-76-5
505-60-2
63869-13-6
3563-36-8
 
63905-10-2
142868-93-7
142868-94-8
63918-90-1
63918-89-8
2930.90
2930.90
2930.90
2930.90
 
2930.90
2930.90
2930.90
2930.90
2930.90
5 Các hợp chất Lewisite (chứa Arsen): Lewisite 1: 2- Chlorovinyldichloroarsine 541-25-3 2931.00
  Lewisite 2: Bis(2-chlorovinyl)chloroarsine Lewisite 3: Tris(2-chlorovinyl)arsine 40334-69-8
40334-70-1
2931.00
2931.00
6 Hơi cay Nitơ (Nitrogen mustards): HN1: Bis(2- chloro ethyl)ethylamine 538-07-8 2921.19
  HN2: Bis(2-chloroethyl)methylamme 51-75-2 2921.19
  HN3: Tris(2-chloroethyl)amine 555-77-1 2921.19
7 Saxitoxin 35523-89-8 3002.90
8 Ricin 9009-86-3 3002.90
B Các tiền chất    
1 Các hợp chất Alkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) phosphonyldifluoride    
  Ví dụ.DF: Methylphosphonyldifluoride 676-99-3 2931.00
2 Các hợp chất O-Alkyl (H or ≤C10, gồm cả cycloalkyl) O- 2-dialkyl
(Me, Et, n-Pr hoặc i-Pr)-aminoethyl alkyl
(Me, Et, n-Pr hoặc i-Pr) phosphonite và các muối alkyl hóa hoặc proton hóa tương ứng
Ví dụ:
  2931.00
  QL: O-Ethyl O-2-diisopropylaminoethyl methylphosphonite 57856-11-8 2931.00
3 Chlorosarin: O-Isopropyl methylphosphonochloridate 1445-76-7 2931.00
4 Chlorosoman: O-Pinacolyl methylphosphonochloridate 7040-57-5 2931.00
C Khoáng vật    
1 Amiang màu thuộc nhóm Amphibol    

Hỗ trợ tư vấn:

Điện thoại: 0914 165 703 hoặc Email: dmslawfirm@gmail.com

Danh mục hóa chất, khoáng vật cấm đầu tư kinh doanh tại Việt Nam

  Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN

Đầu tư kinh doanh mở nhà hàng, quán ăn tại Việt Nam ?

Đầu tư kinh doanh mở nhà hàng, quán ăn tại Việt Nam ?

12 Dec, 2023// Nhóm: LUẬT ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM

Thủ tục đăng ký đầu tư hoạt động kinh doanh nhà hàng, mở quán ăn tại Đà Nẵng, Việt Nam ?

Đầu tư kinh doanh mở nhà hàng, quán cafe tại Việt Nam ?

Đầu tư kinh doanh mở nhà hàng, quán cafe tại Việt Nam ?

12 Dec, 2023// Nhóm: LUẬT ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM

Thủ tục đăng ký đầu tư hoạt động kinh doanh mở nhà hàng, quán cafe tại Đà Nẵng, Việt Nam ?

Đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn quản lý tại Việt Nam ?

Đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn quản lý tại Việt Nam ?

12 Dec, 2023// Nhóm: LUẬT ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM

Thủ tục đăng ký đầu tư hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn quản lý tại Đà Nẵng, Việt Nam ?

Đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn kỹ thuật tại Việt Nam ?

Đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn kỹ thuật tại Việt Nam ?

12 Dec, 2023// Nhóm: LUẬT ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM

Thủ tục đăng ký đầu tư hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn kỹ thuật tại Đà Nẵng, Việt Nam ?

Đăng ký dịch vụ tư vấn kỹ thuật đồng bộ tại Việt Nam ?

Đăng ký dịch vụ tư vấn kỹ thuật đồng bộ tại Việt Nam ?

12 Dec, 2023// Nhóm: LUẬT ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM

Thủ tục đăng ký đầu tư hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn kỹ thuật đồng bộ tại Đà Nẵng, Việt Nam ?