Danh mục điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Danh mục điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện khi thực hiện hoạt động đầu tư trong những ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện tại Việt Nam.

.

Điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, như: tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong công ty; hình thức đầu tư; phạm vi hoạt động đầu tư; đối tác Việt Nam tham gia thực hiện hoạt động đầu tư và điều kiện khác theo quy định tại các điều ước quốc tế về đầu tư, luật, pháp lệnh và nghị định có liên quan của Việt Nam.

.

Điều kiện về các hình thức đầu tư tại Việt Nam, như: (1) Đầu tư thành lập công ty; (2) Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty; (3) Đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh; (4) Nhận chuyển nhượng dự án đầu tư hoặc các trường hợp tiếp nhận dự án đầu tư khác; (5) Sửa đổi, bổ sung ngành, nghề đầu tư kinh doanh của công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

.

Danh mục điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam:

Dịch vụ chuyên môn

Dịch vụ máy tính và dịch vụ liên quan

Dịch vụ nghiên cứu và phát triển

Dịch vụ thuê hoặc cho thuê kèm hoặc không kèm người điều khiển

Các dịch vụ kinh doanh khác

Dịch vụ thông tin

Dịch vụ nghe nhìn

Dịch vụ xây dựng

Thương mại dịch vụ

Giáo dục đào tạo dạy nghề và các dịch vụ liên quan

Môi trường

Dịch vụ y tế và xã hội

Dịch vụ du lịch và dịch vụ liên quan

Dịch vụ giải trí, văn hóa và thể thao

Dịch vụ vận tải

Bất động sản

Sản xuất, kinh doanh hàng hóa

Nông lâm ngư nghiệp

.

Hỗ trợ tư vấn:

Điện thoại: 0914 165 703 hoặc Email: dmslawfirm@gmail.com

.

.

Điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

.

  Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN

Dịch vụ chuyên môn

Dịch vụ chuyên môn

10 Sep, 2020// Nhóm: Luật Đầu tư tại Việt Nam

Điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài, đầu tư kinh doanh dịch vụ chuyên môn tại Việt Nam

Dịch vụ máy tính và dịch vụ liên quan

Dịch vụ máy tính và dịch vụ liên quan

09 Sep, 2020// Nhóm: Luật Đầu tư tại Việt Nam

Nhà đầu tư nước ngoài, đầu tư kinh doanh dịch vụ máy tính và dịch vụ liên quan tại Việt Nam

Dịch vụ nghiên cứu và phát triển

Dịch vụ nghiên cứu và phát triển

08 Sep, 2020// Nhóm: Luật Đầu tư tại Việt Nam

Điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài, đầu tư kinh doanh dịch vụ nghiên cứu và phát triển tại Việt Nam

Dịch vụ thuê hoặc cho thuê kèm hoặc không kèm người điều khiển

Dịch vụ thuê hoặc cho thuê kèm hoặc không kèm người điều khiển

08 Sep, 2020// Nhóm: Luật Đầu tư tại Việt Nam

Điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài, đầu tư kinh doanh dịch vụ thuê hoặc cho thuê tại Việt Nam

Các dịch vụ kinh doanh khác

Các dịch vụ kinh doanh khác

08 Sep, 2020// Nhóm: Luật Đầu tư tại Việt Nam

Điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài, đầu tư các dịch vụ kinh doanh khác tại Việt Nam