Danh mục điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Danh mục điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện khi thực hiện hoạt động đầu tư trong những ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện tại Việt Nam.

.

Điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, như: tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong công ty; hình thức đầu tư; phạm vi hoạt động đầu tư; đối tác Việt Nam tham gia thực hiện hoạt động đầu tư và điều kiện khác theo quy định tại các điều ước quốc tế về đầu tư, luật, pháp lệnh và nghị định có liên quan của Việt Nam.

.

Điều kiện về các hình thức đầu tư tại Việt Nam, như: (1) Đầu tư thành lập công ty; (2) Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty; (3) Đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh; (4) Nhận chuyển nhượng dự án đầu tư hoặc các trường hợp tiếp nhận dự án đầu tư khác; (5) Sửa đổi, bổ sung ngành, nghề đầu tư kinh doanh của công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

.

Danh mục điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam:

Dịch vụ chuyên môn

Dịch vụ máy tính và dịch vụ liên quan

Dịch vụ nghiên cứu và phát triển

Dịch vụ thuê hoặc cho thuê kèm hoặc không kèm người điều khiển

Các dịch vụ kinh doanh khác

Dịch vụ thông tin

Dịch vụ nghe nhìn

Dịch vụ xây dựng

Thương mại dịch vụ

Giáo dục đào tạo dạy nghề và các dịch vụ liên quan

Môi trường

Dịch vụ y tế và xã hội

Dịch vụ du lịch và dịch vụ liên quan

Dịch vụ giải trí, văn hóa và thể thao

Dịch vụ vận tải

Bất động sản

Sản xuất, kinh doanh hàng hóa

Nông lâm ngư nghiệp

.

Hỗ trợ tư vấn:

Điện thoại: 0914 165 703 hoặc Email: dmslawfirm@gmail.com

.

.

Điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

.

  Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN

Đầu tư kinh doanh mở nhà hàng, quán ăn tại Việt Nam ?

Đầu tư kinh doanh mở nhà hàng, quán ăn tại Việt Nam ?

12 Dec, 2023// Nhóm: LUẬT ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM

Thủ tục đăng ký đầu tư hoạt động kinh doanh nhà hàng, mở quán ăn tại Đà Nẵng, Việt Nam ?

Đầu tư kinh doanh mở nhà hàng, quán cafe tại Việt Nam ?

Đầu tư kinh doanh mở nhà hàng, quán cafe tại Việt Nam ?

12 Dec, 2023// Nhóm: LUẬT ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM

Thủ tục đăng ký đầu tư hoạt động kinh doanh mở nhà hàng, quán cafe tại Đà Nẵng, Việt Nam ?

Đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn quản lý tại Việt Nam ?

Đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn quản lý tại Việt Nam ?

12 Dec, 2023// Nhóm: LUẬT ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM

Thủ tục đăng ký đầu tư hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn quản lý tại Đà Nẵng, Việt Nam ?

Đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn kỹ thuật tại Việt Nam ?

Đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn kỹ thuật tại Việt Nam ?

12 Dec, 2023// Nhóm: LUẬT ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM

Thủ tục đăng ký đầu tư hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn kỹ thuật tại Đà Nẵng, Việt Nam ?

Đăng ký dịch vụ tư vấn kỹ thuật đồng bộ tại Việt Nam ?

Đăng ký dịch vụ tư vấn kỹ thuật đồng bộ tại Việt Nam ?

12 Dec, 2023// Nhóm: LUẬT ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM

Thủ tục đăng ký đầu tư hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn kỹ thuật đồng bộ tại Đà Nẵng, Việt Nam ?