Đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu cho doanh nghiệp ?

Đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu cho doanh nghiệp ?

Hồ sơ đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu đối với doanh nghiệp, công ty FDI và thời hạn mà người sử dụng lao động của doanh nghiệp, công ty FDI phải nộp hồ sơ đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động ? trường hợp doanh nghiệp không đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động ?

Hồ sơ đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu:

Tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội của người sử dụng lao động kèm theo danh sách người lao động tham gia bảo hiểm xã hội;

Tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động (Khoản 1 Điều 97 Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014).

Thành phần hồ sơ:

Người lao động: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS). Trường hợp người lao động được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn: bổ sung Giấy tờ chứng minh (nếu có) theo Phụ lục 03.

Đơn vị: Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS). Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Mẫu D02-TS). Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS) (Điều 23 Quyết định số 2089/VBHN-BHXH ngày 26/06/2020).

Thời hạn nộp gồ sơ đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội:

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc tuyển dụng, người sử dụng lao động nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 97 của Luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội (Điểm a Khoản 1 Điều 99 Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014).

Như vậy, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc tuyển dụng, người sử dụng lao động nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 97 của Luật Bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm xã hội. Trường hợp doanh nghiệp, công ty FDI không thực hiện là vi phạm quy định xử phạt vi phạm hành chính tại Điều 39 Nghị định số 12/2022/NĐ-CP ngày 17/01/2022./.

Đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu cho doanh nghiệp ?

  Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc ?

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc ?

22 Apr, 2022// Nhóm: Luật Bảo hiểm xã hội

Khi người lao động nhận tiền lương tháng, thì phải tính đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc như thế nào ?

Khoản tiền không phải tính đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc ?

Khoản tiền không phải tính đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc ?

22 Apr, 2022// Nhóm: Luật Bảo hiểm xã hội

Tiền thưởng cho người lao động có phải tính đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không ?

Giám đốc công ty có phải tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc không ?

Giám đốc công ty có phải tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc không ?

31 Mar, 2022// Nhóm: Luật Bảo hiểm xã hội

Người quản lý doanh nghiệp, không hưởng tiền lương thì có phải tham gia BHXH bắt buộc hay không ?

Tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tại Việt Nam

Tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tại Việt Nam

18 Apr, 2018// Nhóm: Luật Bảo hiểm xã hội

Dịch vụ tư vấn thủ tục về tiền lương và bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp tại Việt Nam