Câu hỏi

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục kê khai và nộp thuế điện tử của công ty bằng chữ ký số công cộng như thế nào ? văn phòng luật sư có thể tư vấn và thực hiện thủ tục đăng ký mua chữ ký số công cộng cho doanh nghiệp ?

Trả lời

Chào bạn! 

Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng là tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cho cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng trong các hoạt động công cộng (Khoản 1 Điều 4 Nghị định 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 quy định chi tiết về chữ ký số và chứng thực số).

Chữ ký số công cộng là chữ ký số do thuê bao sử dụng chứng thư số được tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cấp cho thuê bao tạo ra (Khoản 1 Điều 1 Nghị định số Nghị định số 106/2011/NĐ-CP ngày 23/11/2011 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007).

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012: Trường hợp người nộp thuế là tổ chức kinh doanh tại địa bàn có cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin phải thực hiện kê khai, nộp thuế, giao dịch với cơ quan quản lý thuế thông qua phương tiện điện tử theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử. 

Người nộp thuế thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế (trừ trường hợp nộp thuế tại khoản 1, Điều 18 Thông tư số 180/2010/TT-BTC ngày 10/11/2010 của Bộ Tài chính mà ngân hàng có quy định khác) phải đảm bảo các điều kiện sau: Có chứng thư số đang còn hiệu lực do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cấp (trừ trường hợp nộp thuế tại khoản 1, Điều 18 Thông tư số 180/2010/TT-BTC ngày 10/11/2010 của Bộ Tài chính)Có khả năng truy cập và sử dụng mạng Internet và có địa chỉ thư điện tử liên lạc ổn định với cơ quan thuế (trừ trường hợp nộp thuế tại khoản 1, Điều 18 Thông tư số 180/2010/TT-BTC ngày 10/11/2010 của Bộ Tài chính).

Theo quy định tại Điểm 1.1. Khoản 1 Mục I Phần II Quyết định số 1390/QĐ-TCT ngày 13/10/2011: Hệ thống khai thuế điện tử tiếp nhận các hình thức đăng ký khai thuế điện tử gồm: (1) Đăng ký tại trụ sở Cơ quan Thuế. (2) Đăng ký trực tuyến tại địa chỉ http://kekhaithue.gdt.gov.vn để khai thuế điện tử trực tiếp với Cơ quan Thuế. (3) Đăng ký trực tuyến tại địa chỉ http://kekhaithue.gdt.gov.vn để đăng ký khai thuế điện tử qua tổ chức T-VAN. (4) Đăng ký qua tổ chức T-VAN.

Như vậy, kể từ ngày 01/07/2013 thì các công ty tại tại địa bàn có cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin phải thực hiện kê khai, nộp thuế, giao dịch với cơ quan quản lý thuế thông qua phương tiện điện tử là chữ ký số công cộng./.

Hỗ trợ tư vấn:

Điện thoại 0914 165 703 hoặc Email: dmslawfirm@gmail.com 

  

Đăng ký mua chữ ký số công cộng cho doanh nghiệp ?

  Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN

Thời điểm doanh nghiệp chính thức áp dụng hoá đơn điện tử ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Thời điểm chính thức bắt buộc áp dụng hoá đơn điện tử khi bán hàng, cung cấp dịch vụ tại Việt Nam ? văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý về nội  dung này ?

Đối tượng, doanh nghiệp nào phái áp dụng hoá đơn điện tử ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Đối tượng, doanh nhiệp nào bắt buộc phải áp dụng sử dụng hóa đơn điện tử, khi cung cấp hàng hóa dịch vụ tại Việt Nam ? văn phòng luật sư có thể tư vấn về nội dung này ?