Đăng ký kinh doanh dịch vụ massage tại Đà Nẵng

Đăng ký kinh doanh dịch vụ massage tại Đà Nẵng

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Dịch vụ thủ tục mở địa điểm kinh doanh dịch vụ massage tại Đà Nẵng ? văn phòng luật sư có thể tư vấn các quy định pháp luật hiện hành về điều kiện để được kinh doanh dịch vụ xoa bóp (massage) và thực hiện dịch vụ thủ tục đăng ký kinh doanh dịch vụ massage tại Đà Nẵng ? 

Chào bạn!

Kinh doanh dịch vụ xoa bóp, gồm: sử dụng phương pháp vật lý trị liệu để xoa bóp (massage), tẩm quất phục vụ sức khỏe con người là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự (Khoản 5 Điều 3 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016).

Điều kiện về an ninh, trật tự kinh doanh dịch vụ massage:

Được đăng ký, cấp phép hoặc thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh phải không thuộc một trong các trường hợp sau đây:

Đối với người Việt Nam:

- Đã bị khởi tố hình sự mà các cơ quan tố tụng của Việt Nam hoặc của nước ngoài đang tiến hành điều tra, truy tố, xét xử.

- Có tiền án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc các tội khác do lỗi cố ý bị kết án từ trên 03 năm tù trở lên chưa được xóa án tích; đang trong thời gian được tạm hoãn chấp hành hình phạt tù; đang chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ; đang bị quản chế, cấm cư trú, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự theo quyết định của Tòa án.

- Đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; có quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính trong thời gian chờ thi hành quyết định; đang nghiện ma túy; đang được tạm hoãn, tạm đình chỉ chấp hành quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; đã bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính nhưng chưa đủ thời hạn để được coi là chưa bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính;

Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu nước ngoài và người nước ngoài:

- Chưa được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp phép cư trú.

Đủ điều kiện về an toàn phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy (Điều 7 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016).

Trách nhiệm của cơ sở kinh doanh dịch vụ xoa bóp:

Ngoài trách nhiệm quy định tại Điều 25 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016, cơ sở kinh doanh dịch vụ xoa bóp có trách nhiệm:

Bố trí nơi cất giữ, bảo quản an toàn tư trang, tài sản của khách.

Bố trí phòng nam riêng và nữ riêng khi thực hiện dịch vụ xoa bóp (Điều 30 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016).

Điều kiện hoạt động đối với cơ sở dịch vụ xoa bóp (massage):

Hiện nay, quy định về cơ sở xoa bóp phải có văn bản thông báo đủ điều kiện gửi về Sở Y tế, được quy định tại Điều 38 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016, đã được bãi bỏ theo quy định tại Khoản 27 Điều 10 Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018.

Hỗ trợ tư vấn:

Điện thoại: 0914 165 703 hoặc Email: dmslawfirm@gmail.com

Đăng ký kinh doanh dịch vụ massage tại Đà Nẵng

.

  Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN

Mua công ty từ doanh nghiệp khác tại Đà Nẵng 2020

Mua công ty từ doanh nghiệp khác tại Đà Nẵng 2020

28 Mar, 2020// Nhóm: Luật Doanh nghiệp

Thủ tục mua công ty tnhh htv trở lên, kinh doanh thương mại do các doanh nghiệp khác làm chủ sở hữu

Bán công ty cho cá nhân khác tại Đà Nẵng 2020

Bán công ty cho cá nhân khác tại Đà Nẵng 2020

27 Mar, 2020// Nhóm: Luật Doanh nghiệp

Thủ tục bán công ty tnhh mtv do cá nhân làm chủ sở hữu, kinh doanh nhà hàng, khách sạn cho cá nhân khác

21 mẫu văn bản thường dùng trong doanh nghiệp tại Việt Nam

21 mẫu văn bản thường dùng trong doanh nghiệp tại Việt Nam

10 Mar, 2020// Nhóm: Luật Doanh nghiệp

Văn phòng luật sư ĐMS tư vấn soạn thảo một số mẫu văn bản thường được sử dụng trong doanh nghiệp tại Việt Nam

Góp vốn thành lập công ty bằng sản phẩm phần mềm tại Đà Nẵng

Góp vốn thành lập công ty bằng sản phẩm phần mềm tại Đà Nẵng

03 Mar, 2020// Nhóm: Luật Doanh nghiệp

Thủ tục chuyển quyền sở hữu, định giá đối với sản phẩm phần mềm, để góp vốn thành lập công ty

Mua lại phần vốn góp của thành viên công ty tại Đà Nẵng

Mua lại phần vốn góp của thành viên công ty tại Đà Nẵng

16 Dec, 2019// Nhóm: Luật Doanh nghiệp

Trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng phần vốn góp ?