Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam

Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Hồ sơ thủ tục đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại Việt Nam được quy định như thế nào ? văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý và thực hiện dịch vụ thủ tục đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại Việt Nam ?

Chào bạn!

Về thẩm quyền đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam:

Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của công dân Việt Nam thực hiện đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài (Khoản 1 Điều 37 Luật Hộ tịch số 60/2014/QH13 ngày 20/11/2014).

Giấy tờ phải xuất trình, nộp khi đăng ký kết hôn tại Việt Nam:

Bản chính một trong các giấy tờ là hộ chiếu, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng (sau đây gọi là giấy tờ tùy thân) để chứng minh về nhân thân. Trong giai đoạn chuyển tiếp, người yêu cầu đăng ký hộ tịch phải xuất trình giấy tờ chứng minh nơi cư trú. Giấy tờ bằng tiếng nước ngoài sử dụng để đăng ký hộ tịch tại Việt Nam phải được dịch ra tiếng Việt và công chứng bản dịch hoặc chứng thực chữ ký người dịch theo quy định của pháp luật (Khoản 1, 3 Điều 2 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015).

Giấy tờ phải nộp khi đăng ký kết hôn tại Việt Nam:

Hai bên nam, nữ nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền của Việt Nam hoặc nước ngoài xác nhận người đó không mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác mà không có khả năng nhận thức, làm chủ được hành vi của mình cho cơ quan đăng ký hộ tịch. Người nước ngoài, công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài phải nộp thêm giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân, bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu (Khoản 1 Điều 38 Luật Hộ tịch số 60/2014/QH13 ngày 20/11/2014).

Nộp bản chính giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền cấp theo quy định tại các Điều 21, 22 và 23 của Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 (Khoản 1 Điều 10 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015).

Nếu bên kết hôn là công dân Việt Nam đã ly hôn hoặc hủy việc kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài thì còn phải nộp bản sao trích lục hộ tịch về việc đã ghi vào sổ việc ly hôn hoặc hủy việc kết hôn theo quy định tại Khoản 2 Điều 36 của Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015; nếu là công chức, viên chức hoặc đang phục vụ trong lực lượng vũ trang thì phải nộp văn bản của cơ quan, đơn vị quản lý xác nhận việc người đó kết hôn với người nước ngoài không trái với quy định của ngành đó (Khoản 3 Điều 30 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015).

Về hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp:

Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công chứng hoặc xác nhận để sử dụng cho việc đăng ký hộ tịch tại Việt Nam phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp được miễn theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (Điều 10 Luật Hộ tịch số 60/2014/QH13 ngày 20/11/2014).

Lệ phí đăng ký kết hôn tại Việt Nam:

Không quá 1.500.000 đồng (Điều 1 Thông tư 179/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015)   

Cơ sở pháp lý:

Luật hôn nhân gia đình số 52/2014/QH13 ngày 19/06/2014;

Luật Hộ tịch số 60/2014/QH13 ngày 20/11/2014;

Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015;

Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015;

Thông tư 179/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015;

Hỗ trợ tư vấn:

Điện thoại 0914 165 703 hoặc Email: dmslawfirm@gmail.com

Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam

  Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn 

LIÊN QUAN

Điều kiện được thôi quốc tịch Việt Nam

Điều kiện được thôi quốc tịch Việt Nam

17 Feb, 2020// Nhóm: LUẬT HỘ TỊCH

Dịch vụ tư vấn hồ sơ thủ tục và các điều kiện để được thôi quốc tịch Việt Nam

Hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam

Hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam

16 Feb, 2020// Nhóm: LUẬT HỘ TỊCH

Dịch vụ tư vấn thủ tục hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam

Giấy tờ, hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam

Giấy tờ, hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam

16 Feb, 2020// Nhóm: LUẬT HỘ TỊCH

Dịch vụ tư vấn thủ tục, giấy tờ, hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam

Đăng ký kết hôn tại nơi tạm trú có được không ?

Đăng ký kết hôn tại nơi tạm trú có được không ?

15 Feb, 2020// Nhóm: LUẬT HỘ TỊCH

Việc kết hôn phải được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

Cải chính hộ tịch tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền ?

Cải chính hộ tịch tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền ?

28 Nov, 2018// Nhóm: LUẬT HỘ TỊCH

Dịch vụ tư vấn thủ tục cải chính hộ tịch tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền ?