Đăng ký hộ kinh doanh tại Đà Nẵng

Đăng ký hộ kinh doanh tại Đà Nẵng

Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng tư vấn thủ tục pháp lý, hướng dẫn việc cung cấp thông tin, các giấy tờ kèm theo và soạn thảo toàn bộ hồ sơ thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh ?

Đăng ký hộ kinh doanh:

Do 01 cá nhân làm chủ hộ kinh doanh: Tải về

Do 01 nhóm cá nhân làm chủ hộ kinh doanh: Tải về

Do 01 hộ gia đình làm chủ hộ kinh doanh: Tải về

Liên quan:

Cá nhân, hộ gia đình được đăng ký mấy hộ kinh doanh ?

Địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh ?

Lệ phí môn bài đối với hộ kinh doanh

Đăng ký thuế đối với hộ kinh doanh

Chính sách thuế đối với hộ kinh doanh

Liên hệ:

Mobile: 0914 165 703 

Email: dmslawfirm@gmail.com

DMS LAW LLC
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn


LIÊN QUAN

Chuyển đổi hộ kinh doanh thành công ty tại Đà Nẵng

Chuyển đổi hộ kinh doanh thành công ty tại Đà Nẵng

05 Mar, 2022// Nhóm: HỘ KINH DOANH CÁ THỂ

Tư vấn soạn thảo hồ sơ và thực hiện thủ tục chuyển đổi hộ kinh doanh thành công ty ?

Mẫu hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh cá thể ?

Mẫu hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh cá thể ?

05 Mar, 2022// Nhóm: HỘ KINH DOANH CÁ THỂ

Tư vấn soạn thảo toàn bộ hồ sơ, hướng dẫn thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể ?

Hộ kinh doanh có được nộp thuế theo phương pháp kê khai ?

Hộ kinh doanh có được nộp thuế theo phương pháp kê khai ?

11 Jul, 2021// Nhóm: HỘ KINH DOANH CÁ THỂ

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai không phải quyết toán thuế

Chế độ kế toán hộ kinh doanh

Chế độ kế toán hộ kinh doanh

22 Feb, 2021// Nhóm: HỘ KINH DOANH CÁ THỂ

Hộ kinh doanh phải nộp tiền thuế theo phương pháp khoán hay kê khai thuế ?

Tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh

Tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh

28 Mar, 2020// Nhóm: HỘ KINH DOANH CÁ THỂ

Thời gian tạm ngừng kinh doanh đối với hộ kinh doanh cá thể không được quá 01 năm.