Đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam ?

Đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Thủ tục đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam, được thực hiện như thế nào ? văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý đối với trường hợp này ? 

Chào bạn!

Người có quốc tịch Việt Nam bao gồm người đang có quốc tịch Việt Nam cho đến ngày Luật này có hiệu lực và người có quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật này. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà chưa mất quốc tịch Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam trước ngày Luật này có hiệu lực thì vẫn còn quốc tịch Việt Nam. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài chưa mất quốc tịch Việt Nam mà không có giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam theo quy định tại Điều 11 của Luật này thì đăng ký với cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để được xác định có quốc tịch Việt Nam và cấp Hộ chiếu Việt Nam (Điều 13 Luật Quốc tịch Việt Nam số 05/VBHN-VPQH ngày 10/7/2014).

Căn cứ mất quốc tịch Việt Nam:

Được thôi quốc tịch Việt Nam. Bị tước quốc tịch Việt Nam. Theo quy định tại khoản 2 Điều 18 và Điều 35 của Luật này. Theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên (Điều 26 Luật Quốc tịch Việt Nam số 05/VBHN-VPQH ngày 10/7/2014).

Như vậy, kể từ ngày 26/6/2014 Luật số 56/2014/QH13 ngày 24/6/2014 có hiêu lực thi hành, nếu gia đình bạn chưa mất quốc tịch Việt Nam, thì vẫn còn quốc tịch Việt Nam và không phải thực hiện thủ tục đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam./.

Hỗ trợ tư vấn:

Điện thoại: 0914 165 703 hoặc Email: dmslawfirm@gmail.com

Đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam ?

  Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn 

LIÊN QUAN

Điều kiện được thôi quốc tịch Việt Nam

Điều kiện được thôi quốc tịch Việt Nam

17 Feb, 2020// Nhóm: Luật Hộ tịch

Dịch vụ tư vấn hồ sơ thủ tục và các điều kiện để được thôi quốc tịch Việt Nam

Hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam

Hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam

16 Feb, 2020// Nhóm: Luật Hộ tịch

Dịch vụ tư vấn thủ tục hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam

Giấy tờ, hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam

Giấy tờ, hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam

16 Feb, 2020// Nhóm: Luật Hộ tịch

Dịch vụ tư vấn thủ tục, giấy tờ, hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam

Đăng ký kết hôn tại nơi tạm trú có được không ?

Đăng ký kết hôn tại nơi tạm trú có được không ?

15 Feb, 2020// Nhóm: Luật Hộ tịch

Việc kết hôn phải được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

Cải chính hộ tịch tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền ?

Cải chính hộ tịch tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền ?

28 Nov, 2018// Nhóm: Luật Hộ tịch

Dịch vụ tư vấn thủ tục cải chính hộ tịch tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền ?