Đại hội toàn thể Đoàn Luật sư TP Đà Nẵng

Đại hội toàn thể Đoàn Luật sư TP Đà Nẵng

Lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023: 

.

Thực hiện Thông tri triệu tập số 01/TT-ĐLS ngày 08/10/2019 của Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Đà Nẵng, Luật sư Văn phòng luật sư ĐMS, tham dự Đại hội toàn thể Đoàn Luật sư thành phố Đà Nẵng, Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023, theo nội dung sau: 

Thời gian:

02 ngày làm việc, ngày 15 và 16 tháng 10 năm 2019;

Ngày làm việc thứ nhất: vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 15/10/2019;

Ngày làm việc thứ hai: vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 16/10/2019.

Địa điểm:

Hội trường tầng 22, Khách sạn One Opera, số 115 đường Nguyễn Văn Linh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. 

Luật sư Đỗ Minh Sơn, Văn phòng luật sư ĐMS tại Đà Nẵng, Việt Nam

Văn phòng luật sư ĐMS xin gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt tới toàn thể Luật sư thành viên tham dự Đại hội toàn thể Đoàn Luật sư thành phố Đà Nẵng.

Chúc đại hội thành công tốt đẹp! 

.

  Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN

Hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ

Hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ

02 May, 2016// Nhóm: Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng

Hoạt động tiêu biểu của văn phòng luật sư ĐMS tại Đà Nẵng, Việt Nam

Dịch vụ pháp lý

Dịch vụ pháp lý

02 May, 2016// Nhóm: Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng

Dịch vụ pháp lý tiêu biểu của văn phòng luật sư ĐMS tại Đà Nẵng, Việt Nam

Sự hình thành phát triển

Sự hình thành phát triển

26 Apr, 2016// Nhóm: Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng

Sự hình thành phát triển văn phòng luật sư ĐMS tại Đà Nẵng, Việt Nam

Mục tiêu phát triển

Mục tiêu phát triển

27 Mar, 2016// Nhóm: Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng

Mục tiêu phát triển của văn phòng luật sư ĐMS tại Đà Nẵng, Việt Nam

Luật Luật sư 2006

Luật Luật sư 2006

20 Mar, 2016// Nhóm: Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng

Chức năng xã hội, dịch vụ pháp lý, nguyên tắc hành nghề và tiêu chuẩn của luật sư