Công ty tại Việt Nam có thể vay vốn từ nước ngoài ?

Công ty tại Việt Nam có thể vay vốn từ nước ngoài ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Doanh nghiệp, công ty tại Việt Nam có thể thực hiện vay vốn của phía nước ngoài với mục đích phục vụ cho phương án hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam ? văn phòng luật sư có thể tư vấn cho doanh nghiệp tại Việt Nam quy định của pháp luật Việt Nam đối với vấn đề vay và trả nợ từ nước ngoài ?

Chào bạn! 

Người cư trú là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện vay, trả nợ nước ngoài theo nguyên tắc tự vay, tự chịu trách nhiệm trả nợ phù hợp với quy định của pháp luật (Khoản 1 Điều 17 Pháp lệnh ngoại hối số 07/VBHN-VPQH ngày 11/7/2013).

Người cư trú khi thực hiện vay, trả nợ nước ngoài phải tuân thủ các điều kiện vay, trả nợ nước ngoài; thực hiện đăng ký khoản vay, mở và sử dụng tài khoản, rút vốn và chuyển tiền trả nợ, báo cáo tình hình thực hiện khoản vay theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xác nhận đăng ký khoản vay trong hạn mức vay thương mại nước ngoài do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hàng năm (Khoản 3 Điều 17 Pháp lệnh ngoại hối số 07/VBHN-VPQH ngày 11/7/2013).

Bên đi vay phải thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình rút vốn, trả nợ nước ngoài tự vay, tự trả theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 219/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013).

Bên đi vay được phép vay nước ngoài để phục vụ mục đích:

Thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh, dự án đầu tư sử dụng vốn vay nước ngoài của Bên đi vay (Điểm a khoản 1 Điều 5 Thông tư số 12/2014/TT-NHNN ngày 31/03/2014).

Bên đi vay có thể lựa chọn thực hiện khai báo thông tin đăng ký, đăng ký thay đổi Khoản vay và báo cáo tình hình thực hiện Khoản vay tự vay tự trả theo một trong các hình thức sau:

Hình thức sử dụng Trang điện tử, được gọi là hình thức trực tuyến;

Hình thức không sử dụng Trang điện tử, được gọi là hình thức truyền thống (Điều 5 Thông tư số 24/VBHN-NHNN ngày 29/4/2016).

Như vậy, doanh nghiệp tại Việt Nam có thể vay vốn nước ngoài với mục đích thực hiện phương án sản xuất kinh doanh, đồng thời phải thực hiện thủ tục đăng ký khoản vay và nội dung liên quan khác theo quy định của Ngân hàng nhà nước Việt Nam./.

Hỗ trợ tư vấn:

Điện thoại: 0914 165 703 hoặc Email: dmslawfirm@gmail.com

Doanh nghiệp tại Việt Nam vay vốn của nước ngoài ?

  Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn 

LIÊN QUAN

Người nước ngoài có được sử dụng thẻ ATM tại Việt Nam ?

Người nước ngoài có được sử dụng thẻ ATM tại Việt Nam ?

31 Oct, 2023// Nhóm: LUẬT NGÂN HÀNG

Cá nhân là người nước ngoài có được mở và sử dụng thẻ ATM tại Ngân hàng ở Việt Nam ?

Người nước ngoài có thể mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng ở Việt Nam ?

Người nước ngoài có thể mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng ở Việt Nam ?

24 Oct, 2023// Nhóm: LUẬT NGÂN HÀNG

Cá nhân là người nước ngoài có thể mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng ở Việt Nam ?

Mở tài khoản cho Công ty ở nước ngoài tại Ngân hàng ở Việt Nam

Mở tài khoản cho Công ty ở nước ngoài tại Ngân hàng ở Việt Nam

18 Oct, 2023// Nhóm: LUẬT NGÂN HÀNG

Công ty được thành lập nước ngoài, mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng ở Đà Nẵng, Việt Nam ?

Doanh nghiệp mua vốn góp bằng tiền mặt có được không ?

Doanh nghiệp mua vốn góp bằng tiền mặt có được không ?

10 May, 2022// Nhóm: LUẬT NGÂN HÀNG

Thanh toán bằng tiền mặt hay phải chuyển khoản, khi doanh nghiệp mua phần vốn góp ?

Mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp cho nhà đầu tư nước ngoài ?

Mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp cho nhà đầu tư nước ngoài ?

19 Mar, 2022// Nhóm: LUẬT NGÂN HÀNG

Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ ?