Công ty mẹ, công ty con và công ty liên kết

Công ty mẹ, công ty con và công ty liên kết

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Nhà đầu tư tiến hành việc đầu tư góp vốn, mua cổ phần tại một số công ty đang hoạt động kinh doanh trong nhiều lĩnh vực khác nhau ? văn phòng luật sư có thể tư vấn cho nhà đầu tư các quy định của pháp luật hiện hành về doanh nghiệp đối với mối quan hệ giữa công ty mẹ, công ty con và công ty liên kết ?

Chào bạn! 

Một công ty được coi là công ty mẹ của công ty khác nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của công ty đó;

- Có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty đó;

- Có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty đó (Khoản 1 Điều 189 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014).

Công ty con không được đầu tư góp vốn, mua cổ phần của công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được cùng nhau góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau (Khoản 2 Điều 189 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014).

- Sở hữu chéo là việc đồng thời hai doanh nghiệp có sở hữu phần vốn góp, cổ phần của nhau (Khoản 2 Điều 16 Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015).

- Các công ty con có cùng một công ty mẹ là doanh nghiệp có sở hữu ít nhất 65% vốn nhà nước không được cùng nhau góp vốn thành lập doanh nghiệp theo quy định của Luật này (Khoản 3 Điều 189 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014).

- Cùng nhau góp vốn thành lập doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 3 Điều 189 Luật Doanh nghiệp là trường hợp tổng số cổ phần, phần vốn góp của các công ty này sở hữu bằng hoặc lớn hơn 51% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của công ty có liên quan (Khoản 2 Điều 16 Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015).

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, không có quy định cụ thể về “công ty liên kết”, mà chỉ có quy định về “công ty thành viên”, như sau:

Tập đoàn kinh tế, tổng công ty có công ty mẹ, công ty con và các công ty thành viên khác. Công ty mẹ, công ty con và mỗi công ty thành viên trong tập đoàn kinh tế, tổng công ty có quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp độc lập theo quy định của pháp luật (Khoản 2 Điều 188 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014).

Công ty liên kết được quy định tại Điểm đ, i Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 19/2014/NĐ-CP ngày 3/14/2014, như sau: “Công ty liên kết” là doanh nghiệp mà Công ty nắm giữ cổ phần, vốn góp không chi phối theo quy định của pháp luật. “Cổ phần không chi phối, vốn góp không chi phối của Công ty” tại doanh nghiệp khác là cổ phần hoặc mức vốn góp của Công ty chiếm từ 50% vốn điều lệ của doanh nghiệp trở xuống. Tuy nhiên, quy định này chỉ áp dụng đối với trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Như vậy, Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, chỉ có quy định về công ty mẹ, công ty con và công ty thành viên, còn quy định về công ty liên kết chỉ áp dụng đối với trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Hỗ trợ tư vấn:

Điện thoại: 0914 165 703 hoặc Email: dmslawfirm@gmail.com

Công ty mẹ, công ty con và công ty thành viên ?

.

  Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN

Mua công ty từ doanh nghiệp khác tại Đà Nẵng 2020

Mua công ty từ doanh nghiệp khác tại Đà Nẵng 2020

28 Mar, 2020// Nhóm: Luật Doanh nghiệp

Thủ tục mua công ty tnhh htv trở lên, kinh doanh thương mại do các doanh nghiệp khác làm chủ sở hữu

Bán công ty cho cá nhân khác tại Đà Nẵng 2020

Bán công ty cho cá nhân khác tại Đà Nẵng 2020

27 Mar, 2020// Nhóm: Luật Doanh nghiệp

Thủ tục bán công ty tnhh mtv do cá nhân làm chủ sở hữu, kinh doanh nhà hàng, khách sạn cho cá nhân khác

21 mẫu văn bản thường dùng trong doanh nghiệp tại Việt Nam

21 mẫu văn bản thường dùng trong doanh nghiệp tại Việt Nam

10 Mar, 2020// Nhóm: Luật Doanh nghiệp

Văn phòng luật sư ĐMS tư vấn soạn thảo một số mẫu văn bản thường được sử dụng trong doanh nghiệp tại Việt Nam

Góp vốn thành lập công ty bằng sản phẩm phần mềm tại Đà Nẵng

Góp vốn thành lập công ty bằng sản phẩm phần mềm tại Đà Nẵng

03 Mar, 2020// Nhóm: Luật Doanh nghiệp

Thủ tục chuyển quyền sở hữu, định giá đối với sản phẩm phần mềm, để góp vốn thành lập công ty

Mua lại phần vốn góp của thành viên công ty tại Đà Nẵng

Mua lại phần vốn góp của thành viên công ty tại Đà Nẵng

16 Dec, 2019// Nhóm: Luật Doanh nghiệp

Trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng phần vốn góp ?