Có phải lập hoá đơn giá trị gia tăng (GTGT) cho hoạt động xuất khẩu ?

Có phải lập hoá đơn giá trị gia tăng (GTGT) cho hoạt động xuất khẩu ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh xuất khẩu hàng hoá, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài, thì có phải thực hiện việc lập hoá đơn GTGT cho hoạt động xuất khẩu hàng hoá ? văn phòng luật sư có thể tư vấn cho doanh nghiệp về trường hợp này ?

Chào bạn!

Hóa đơn giá trị gia tăng (mẫu số 3.1 Phụ lục 3 và mẫu số 5.1 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này) là loại hóa đơn dành cho các tổ chức khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ trong các hoạt động sau:

Bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong nội địa;

Hoạt động vận tải quốc tế;

Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu;

Ví dụ:

Doanh nghiệp A là doanh nghiệp khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ vừa có hoạt động bán hàng trong nước vừa có hoạt động xuất khẩu ra nước ngoài. Doanh nghiệp A sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng cho hoạt động bán hàng trong nước và không cần lập hóa đơn GTGT cho hoạt động xuất khẩu ra nước ngoài (Khoản 1 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014).

Như vậy, đối với hoạt động xuất khẩu hàng hoá ra nước ngoài, thì doanh nghiệp không cần phải thực hiện việc lập hoá đơn GTGT./.

Cơ sở pháp lý:

Khoản 2 Điều 3, Khoản 3 Điều 32 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014;

Công văn số 7924/BTC-TCHQ ngày 16/6/2014;

Công văn số 11352/BTC-TCHQ ngày 14/8/2014;

Khoản 1 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014.

 

Không cần lập hóa đơn GTGT cho hoạt động xuất khẩu

  Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN

Giao dịch nội bộ giữa công ty mẹ và chi nhánh ?

Giao dịch nội bộ giữa công ty mẹ và chi nhánh ?

29 Mar, 2020// Nhóm: Luật Quản lý thuế

Xuất giao hàng hóa giữa công ty mẹ và chi nhánh có phải ký kết hợp đồng, xuất hóa đơn GTGT không ?

Thời hạn khai, nộp lệ phí môn bài 2020

Thời hạn khai, nộp lệ phí môn bài 2020

26 Mar, 2020// Nhóm: Luật Quản lý thuế

Khai lệ phí môn bài đối với doanh nghiệp mới ra hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập

Doanh nghiệp cho tổ chức, cá nhân khác vay, mượn tiền ?

Doanh nghiệp cho tổ chức, cá nhân khác vay, mượn tiền ?

18 Nov, 2019// Nhóm: Luật Quản lý thuế

Lãi suất cho vay và mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố

Nghĩa vụ nộp thuế nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam ?

Nghĩa vụ nộp thuế nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam ?

25 Oct, 2019// Nhóm: Luật Quản lý thuế

Thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đối với nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam ?

Miễn kê khai, miễn lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết ?

Miễn kê khai, miễn lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết ?

22 Oct, 2019// Nhóm: Luật Quản lý thuế

Người nộp thuế đã thực hiện việc ký kết thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá