Có phải lập hoá đơn giá trị gia tăng (GTGT) cho hoạt động xuất khẩu ?

Có phải lập hoá đơn giá trị gia tăng (GTGT) cho hoạt động xuất khẩu ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Tôi muốn được Luật sư tư vấn quy định của pháp luật về trường hợp doanh nghiệp hoạt động kinh doanh xuất khẩu hàng hoá, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài, thì có phải thực hiện việc lập hoá đơn GTGT cho hoạt động xuất khẩu hàng hoá ?

Chào bạn! Văn phòng luật sư ĐMS tại Đà Nẵng tư vấn theo các nội dung sau đây:

Hóa đơn giá trị gia tăng (mẫu số 3.1 Phụ lục 3 và mẫu số 5.1 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này) là loại hóa đơn dành cho các tổ chức khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ trong các hoạt động sau:

Bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong nội địa;

Hoạt động vận tải quốc tế;

Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu;

Ví dụ:

Doanh nghiệp A là doanh nghiệp khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ vừa có hoạt động bán hàng trong nước vừa có hoạt động xuất khẩu ra nước ngoài. Doanh nghiệp A sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng cho hoạt động bán hàng trong nước và không cần lập hóa đơn GTGT cho hoạt động xuất khẩu ra nước ngoài (Khoản 1 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014).

Như vậy, đối với hoạt động xuất khẩu hàng hoá ra nước ngoài, thì doanh nghiệp không cần phải thực hiện việc lập hoá đơn GTGT./.

Cơ sở pháp lý:

Khoản 2 Điều 3, Khoản 3 Điều 32 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014;

Công văn số 7924/BTC-TCHQ ngày 16/6/2014;

Công văn số 11352/BTC-TCHQ ngày 14/8/2014;

Khoản 1 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014.

 

Không cần lập hóa đơn GTGT cho hoạt động xuất khẩu

  Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN

Đăng ký nộp thuế xuất, nhập khẩu cho doanh nghiệp ?

Đăng ký nộp thuế xuất, nhập khẩu cho doanh nghiệp ?

18 Feb, 2019// Nhóm: Luật Quản lý thuế

Thành lập công ty, đăng ký doanh nghiệp và đăng ký nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu cho doanh nghiệp

Khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

Khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

06 Dec, 2018// Nhóm: Luật Quản lý thuế

Hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế có được khấu trừ thuế GTGT đầu vào ?

Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT

Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT

05 Dec, 2018// Nhóm: Luật Quản lý thuế

Quy định của pháp luật về trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Hàng hoá, dịch vụ thuôc diện không chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Hàng hoá, dịch vụ thuôc diện không chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT)

04 Dec, 2018// Nhóm: Luật Quản lý thuế

Có được khấu trừ và hoàn thuế GTGT đầu vào đối với hàng hoá, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT ?

Hàng hoá, dịch vụ được áp dụng mức thuế suất 0%

Hàng hoá, dịch vụ được áp dụng mức thuế suất 0%

03 Dec, 2018// Nhóm: Luật Quản lý thuế

Mức thuế suất 0% được áp dụng đối với các loại hàng hóa, dịch vụ nào ?