Có bao nhiêu loại hợp đồng xây dựng tại Việt Nam ?

Có bao nhiêu loại hợp đồng xây dựng tại Việt Nam ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Có bao nhiêu loại hợp đồng xây dựng tại Việt Nam ? văn phòng luật sư có thể tư vấn cho nhà thầu xây dựng quy định của Luật Xây dựng về các loại hợp đồng xây dựng hiện hành tại Việt Nam ?

Chào bạn! 

Hợp đồng xây dựng được phân loại theo tính chất, nội dung công việc thực hiện và giá hợp đồng áp dụng.

Theo tính chất, nội dung công việc thực hiện, hợp đồng xây dựng, gồm:

Hợp đồng tư vấn xây dựng

Hợp đồng thi công xây dựng công trình

Hợp đồng cung cấp thiết bị lắp đặt vào công trình xây dựng

Hợp đồng thiết kế mua sắm vật tư, thiết bị thi công xây dựng, hợp đồng chìa khóa trao tay

Hợp đồng xây dựng khác

Theo hình thức giá hợp đồng áp dụng, hợp đồng xây dựng, gồm:

Hợp đồng trọn gói

Hợp đồng theo đơn giá cố định

Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh

Hợp đồng theo thời gian

Hợp đồng theo chi phí cộng phí

Hợp đồng theo giá kết hợp

Hợp đồng xây dựng khác

Hợp đồng xây dựng sử dụng vốn nhà nước chỉ áp dụng các loại hợp đồng quy định tại các điểm a, b, c và d khoản này hoặc kết hợp các loại hợp đồng này (Điều 140 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014).

Hỗ trợ tư vấn:

Điện thoại: 0914 165 703 hoặc Email: dmslawfirm@gmail.com

Có bao nhiêu loại hợp đồng xây dựng tại Việt Nam ?

  Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng cho nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng cho nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam

14 Apr, 2020// Nhóm: Luật Xây dựng

Nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam phải được cơ quan quản lý xây dựng cấp giấy phép

Thủ tục thành lập văn phòng điều hành nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam

Thủ tục thành lập văn phòng điều hành nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam

14 Apr, 2020// Nhóm: Luật Xây dựng

Sau khi được cấp giấy phép hoạt động xây dựng, nhà thầu nước ngoài có trách nhiệm lập văn phòng điều hành

Giấy phép hoạt động xây dựng tại Việt Nam

Giấy phép hoạt động xây dựng tại Việt Nam

14 Apr, 2020// Nhóm: Luật Xây dựng

Công ty xây dựng ở nước ngoài cần phải có các loại giấy phép nào để hoạt động xây dựng tại Việt Nam ?

Cần các loại giấy phép nào để hoạt động xây dựng tại Việt Nam ?

Cần các loại giấy phép nào để hoạt động xây dựng tại Việt Nam ?

27 Nov, 2019// Nhóm: Luật Xây dựng

Nhà thầu nước ngoài cần các loại giấy phép nào để hoạt động xây dựng tại Việt Nam ?

Nghĩa vụ nộp thuế nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam ?

Nghĩa vụ nộp thuế nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam ?

25 Oct, 2019// Nhóm: Luật Xây dựng

Thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đối với nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam ?