Chuyển nhượng vốn góp trong công ty FDI tại Việt Nam

Chuyển nhượng vốn góp trong công ty FDI tại Việt Nam

Công ty FDI tại Việt Nam thực hiện chuyển nhượng vốn góp cho nhà đầu tư khác tại Việt Nam ?

Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng tư vấn cho công ty FDI tại Việt Nam các quy định có liên quan của pháp luật đối với nội dung về thủ tục bán, chuyển nhượng phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài trong công ty FDI tại Việt Nam ?

Nhà đầu tư nước ngoài, người nước ngoài có thể đầu tư tại Việt Nam theo hình thức mua phần vốn góp của thành viên có phần vốn góp trong công ty tại Việt Nam, để trở thành thành viên góp vốn của công ty tại Việt Nam (Khoản 2 Điều 25 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014).

Hồ sơ đăng ký góp vốn, mua phần vốn góp:

Văn bản đăng ký góp vốn, mua phần vốn góp gồm những nội dung: thông tin về công ty mà nhà đầu tư nước ngoài dự kiến góp vốn, mua phần vốn góp; tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài sau khi góp vốn, mua phần vốn góp vào công ty;

Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân;

Bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là công ty (Khoản 2 Điều 26 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014).

Sau khi nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, được cơ quan quản lý đầu tư tại Việt Nam cấp văn bản chấp thuận việc góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty.

Hồ sơ đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty, bao gồm:

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký công ty do chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu cũ và chủ sở hữu mới hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu mới ký;

Bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của người nhận chuyển nhượng trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là cá nhân hoặc bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là tổ chức;

Danh sách người đại diện theo ủy quyền, bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền; Bản sao hợp lệ Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty;

Hợp đồng chuyển nhượng vốn hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng vốn;

Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư (Điều 46 Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015).

Như vậy, để góp vốn, mua phần vốn góp trong công ty tại Việt Nam, thì nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua phần vốn góp, sau khi được cơ quan quản lý đầu tư tại Việt Nam chấp thuận việc đăng ký góp vốn, mua phần vốn góp, thì nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hoặc đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty./.

Liên hệ:

Điện thoại: 0914 165 703

Email: dmslawfirm@gmail.com

DMS LAW LLC
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn


LIÊN QUAN

Các hình thức đầu tư thành lập đại diện thương mại tại Việt Nam ?

Các hình thức đầu tư thành lập đại diện thương mại tại Việt Nam ?

05 Apr, 2023// Nhóm: 05_CÔNG ĐOÀN

Đầu tư thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh, công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam

Thông báo về việc lập văn phòng đại diện ở nước ngoài

Thông báo về việc lập văn phòng đại diện ở nước ngoài

20 Apr, 2020// Nhóm: 05_CÔNG ĐOÀN

Công ty tại Việt Nam có thể lập văn phòng đại diện ở nước ngoài theo quy định pháp luật của nước đó ?

Thông báo về việc lập chi nhánh ở nước ngoài ?

Thông báo về việc lập chi nhánh ở nước ngoài ?

20 Apr, 2020// Nhóm: 05_CÔNG ĐOÀN

Công ty tại Việt Nam lập chi nhánh ở nước ngoài theo quy định pháp luật của nước đó ?

Thành lập công ty FDI tại Việt Nam

Thành lập công ty FDI tại Việt Nam

26 Mar, 2020// Nhóm: 05_CÔNG ĐOÀN

Thủ tục thành lập công ty FDI, công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Đầu tư xây dựng khách sạn tại Đà Nẵng, Việt Nam

Đầu tư xây dựng khách sạn tại Đà Nẵng, Việt Nam

24 Mar, 2020// Nhóm: 05_CÔNG ĐOÀN

Công ty ở nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ lưu trú tại Đà Nẵng, Việt Nam