Chuyên gia nước ngoài có được miễn thuế thu nhập cá nhân ?

Chuyên gia nước ngoài có được miễn thuế thu nhập cá nhân ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Tôi là chuyên gia nước ngoài trực tiếp thực hiện dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam, nên cần được Luật sư tư vấn quy định của pháp luật về điều kiện và hồ sơ, thủ tục miễn thuế thu nhập cá nhân đối với chuyên gia nước ngoài ?

Chào bạn! Văn phòng luật sư ĐMS tại Đà Nẵng thực hiện tư vấn quy định của pháp luật liên quan đến điều kiện, hồ sơ và thủ tục miễn thuế cho chuyên gia nước ngoài trực tiếp thực hiện dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam, theo các nội dung sau đây:

Chuyên gia nước ngoài được miễn thuế thu nhập cá nhân phải đảm bảo các điều kiện sau:

Có quốc tịch nước ngoài.

Có hợp đồng ký giữa chuyên gia nước ngoài với tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoặc với cơ quan chủ quản dự án hoặc với chủ khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài của Việt Nam trực tiếp thực hiện các hoạt động của chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài theo văn kiện chương trình, dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và điều khoản giao việc (TOR) cho chuyên gia nước ngoài đính kèm hợp đồng.

Riêng hợp đồng ký giữa chuyên gia nước ngoài với tổ chức phi chính phủ nước ngoài bổ sung xác nhận của chủ khoản viện trợ phi chính phủ của Việt Nam về việc chuyên gia nước ngoài trực tiếp thực hiện các hoạt động của chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài theo văn kiện chương trình, dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (Điều 2 Quyết định số 06/2016/QĐ-TTg ngày 22/02/2016).

Hồ sơ miễn thuế bao gồm:

Xác nhận Chuyên gia nước ngoài và đề nghị miễn thuế thu nhập cá nhân của Cơ quan chủ quản (đối với trường hợp Chuyên gia nước ngoài ký hợp đồng với Cơ quan chủ quản) hoặc của Chủ Khoản viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (đối với trường hợp Chuyên gia nước ngoài ký hợp đồng với Tổ chức phi Chính phủ nước ngoài hoặc ký hợp đồng với Chủ Khoản viện trợ phi Chính phủ nước ngoài) đối với thu nhập từ việc trực tiếp thực hiện chương trình, dự án phi Chính phủ nước ngoài tại Việt Nam của Chuyên gia nước ngoài (theo mẫu số 01/XNCG-ĐNMT ban hành kèm theo Thông tư này);

Các tài liệu liên quan:

Bản sao Quyết định phê duyệt chương trình, dự án viện trợ phi Chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

Bản sao Văn kiện chương trình, dự án được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam phê duyệt.

Bản sao hợp đồng ký giữa Chuyên gia nước ngoài với Tổ chức phi Chính phủ nước ngoài hoặc với Cơ quan chủ quản hoặc với Chủ Khoản viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 96/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016).

Như vậy, bạn có thể tham khảo nội dung các quy định của pháp luật và áp dụng cho phù hợp đối với trường hợp của mình./.

Chuyên gia nước ngoài có được miễn thuế thu nhập cá nhân ?

  Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN

Thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân không cư trú

Thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân không cư trú

13 Jun, 2018// Nhóm: Luật Thuế thu nhập cá nhân

Văn phòn luật sư ở Đà Nẵng tư vấn các quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân không cư trú

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú

12 Jun, 2018// Nhóm: Luật Thuế thu nhập cá nhân

Luật sư ở Đà Nẵng tư vấn hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú theo quy định của pháp luât.

Khấu trừ thuế cho cá nhân

Khấu trừ thuế cho cá nhân

02 Apr, 2018// Nhóm: Luật Thuế thu nhập cá nhân

Khấu trừ thuế đối với khoản tiền thù lao, tiền công của cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động với doanh nghiệp

Thuế chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Thuế chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

18 Jul, 2017// Nhóm: Luật Thuế thu nhập cá nhân

Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng tư vấn thuế chuyển nhượng bất động sản