Chứng thực bản sao văn bản của nước ngoài tại Việt Nam ?

Chứng thực bản sao văn bản của nước ngoài tại Việt Nam ?

Có thể thực hiện việc chứng thực tại cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam, đối với các bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận ?

Thẩm quyền và trách nhiệm chứng thực tại Việt Nam:

Phòng Tư pháp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Phòng Tư pháp) có thẩm quyền và trách nhiệm: chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận (Điểm a Khoản 1 Điều 5 Nghị định 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015).

Công chứng viên có thẩm quyền và trách nhiệm chứng thực các việc quy định tại Điểm a Khoản 1, Điểm b Khoản 2 Điều này, ký chứng thực và đóng dấu của Phòng công chứng, Văn phòng công chứng (sau đây gọi chung là tổ chức hành nghề công chứng) (Khoản 4 Điều 5 Nghị định 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015).

Như vậy, cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam có trách nhiệm chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận. Tuy nhiên, các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận, còn phải đảm bảo về mặt hình thức, nội dung và được hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam, thì mới có thể thực hiện chứng thực tại cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam./.

Chứng thực bản sao văn bản của nước ngoài tại Việt Nam ?

| Liên hệ

| Di động: 0989 157 682 hoặc Email: dmslawfirm@gmail.com

Văn phòng luật sư ĐMS

Giám đốc

(Đã duyệt)

Luật sư Đỗ Minh Sơn


LIÊN QUAN

Dịch thuật và chứng thực tại Việt Nam

Dịch thuật và chứng thực tại Việt Nam

22 Jul, 2022// Nhóm: Pháp luật về chứng thực

Dịch thuật và chứng thực chữ ký người dịch các văn bản bằng tiếng nước ngoài sang tiếng Việt Nam

Chứng thực chữ ký trên giấy tờ bằng tiếng nước ngoài tại Việt Nam

Chứng thực chữ ký trên giấy tờ bằng tiếng nước ngoài tại Việt Nam

22 Jul, 2022// Nhóm: Pháp luật về chứng thực

Văn bản bằng tiếng nước ngoài có thể được chứng thực chữ ký tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam ?

Chứng thực chữ ký trên văn bản bằng tiếng nước ngoài

Chứng thực chữ ký trên văn bản bằng tiếng nước ngoài

22 Jul, 2022// Nhóm: Pháp luật về chứng thực

Không được phép chứng thực đối với văn bản bằng tiếng nước ngoài có nội dung trái pháp luật, đạo đức xã hội

Văn bản chưa được hợp pháp hoá lãnh sự ?

Văn bản chưa được hợp pháp hoá lãnh sự ?

22 Jul, 2022// Nhóm: Pháp luật về chứng thực

Giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp có phải thực hiện hợp pháp hoá lãnh sự ?

Dịch thuật, công chứng và chứng thực chữ ký người dịch

Dịch thuật, công chứng và chứng thực chữ ký người dịch

22 Jul, 2022// Nhóm: Pháp luật về chứng thực

Có được dịch văn bản bị bị hư hỏng, cũ nát không xác định được nội dung để chứng thực chữ ký người dịch ?