Chứng nhận lãnh sự là gì ?

Chứng nhận lãnh sự là gì ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Tôi đang triển khai thủ tục đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài, nên cần được Luật sư tư vấn quy định của pháp luật về thủ tục chứng nhận lãnh sự giấy tờ, tài liệu được cơ quan hoặc người có thẩm quyền của Việt Nam công chứng, chứng thực để giấy tờ, tài liệu đó được công nhận và sử dụng ở nước ngoài.

Chào bạn! Văn phòng luật sư ĐMS tại Đà Nẵng thực hiện tư vấn quy định của pháp luật về chứng nhận lãnh sự, theo các nội dung sau đây:

Chứng nhận lãnh sự là việc cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam chứng nhận con dấu, chữ ký, chức danh trên giấy tờ, tài liệu của Việt Nam để giấy tờ, tài liệu đó được công nhận và sử dụng ở nước ngoài (Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011).

Việc chứng nhận lãnh sự chỉ là chứng nhận con dấu, chữ ký, chức danh trên giấy tờ, tài liệu, không bao hàm chứng nhận về nội dung và hình thức của giấy tờ, tài liệu (Điều 3 Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011).

Cơ quan có thẩm quyền chứng nhận lãnh sự của Việt Nam:

Bộ Ngoại giao có thẩm quyền chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự ở trong nước. Bộ Ngoại giao có thể ủy quyền cho cơ quan ngoại vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp nhận hồ sơ đề nghị chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự.

Cục Lãnh sự và Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan của Bộ Ngoại giao được giao thẩm quyền chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự ở trong nước (Khoản 1 Điều 1 Thông tư số 01/2012/TT-BNG ngày 20/3/2012).

Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài (sau đây gọi là Cơ quan đại diện) có thẩm quyền chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự ở nước ngoài (Điều 5 Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011).

Trình tự, thủ tục chứng nhận lãnh sự tại Bộ Ngoại giao:

Người đề nghị chứng nhận lãnh sự nộp 01 bộ hồ sơ, gồm:

01 Tờ khai chứng nhận lãnh sự theo mẫu quy định;

Xuất trình bản chính giấy tờ tùy thân đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp;

01 bản chụp giấy tờ tùy thân đối với trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện;

Giấy tờ, tài liệu đề nghị được chứng nhận lãnh sự, kèm theo 01 bản chụp giấy tờ, tài liệu này để lưu tại Bộ Ngoại giao (Điều 14 Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011).

Trình tự, thủ tục chứng nhận lãnh sự tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài:

Người đề nghị chứng nhận lãnh sự nộp 01 bộ hồ sơ, gồm:

01 Tờ khai đề nghị chứng nhận lãnh sự theo mẫu quy định;

Xuất trình bản chính giấy tờ tùy thân đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp;

01 bản chụp giấy tờ tùy thân đối với trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện;

Giấy tờ, tài liệu đề nghị được chứng nhận lãnh sự, đã được Bộ Ngoại giao Việt Nam chứng nhận theo quy định tại Điều 11 hoặc Điều 12 Nghị định này, kèm theo 01 bản chụp giấy tờ, tài liệu này để lưu tại Cơ quan đại diện (Điều 13 Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011).

Như vậy, bạn có thể tham khảo nội dung các quy định của pháp luật Việt Nam và áp dụng cho phù hợp./.

Chứng nhận lãnh sự là gì ?

  Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN

Hợp pháp hoá lãnh sự là gì ?

Hợp pháp hoá lãnh sự là gì ?

10 Jan, 2019// Nhóm: Thành lập công ty vốn nước ngoài

Hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ, tài liệu của nước ngoài để được công nhận và sử dụng tại Việt Nam

Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Đà Nẵng

Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Đà Nẵng

06 Jul, 2017// Nhóm: Thành lập công ty vốn nước ngoài

Tư vấn thủ tục thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Đà Nẵng

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Đà Nẵng

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Đà Nẵng

09 May, 2017// Nhóm: Thành lập công ty vốn nước ngoài

Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng tư vấn nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty tại Việt Nam