Chứng nhận lãnh sự giấy tờ, tài liệu của Việt Nam để sử dụng ở nước ngoài

Chứng nhận lãnh sự giấy tờ, tài liệu của Việt Nam để sử dụng ở nước ngoài

Để được công nhận và sử dụng ở nước ngoài, thì các giấy tờ, tài liệu của Việt Nam phải được chứng nhận lãnh sự, trừ trường hợp các giấy tờ, tài liệu được miễn chứng nhận lãnh sự theo điều ước quốc tế mà Việt Nam và nước ngoài liên quan đều là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại. Chứng nhận lãnh sự là việc cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam chứng nhận con dấu, chữ ký, chức danh trên giấy tờ, tài liệu của Việt Nam để giấy tờ, tài liệu đó được công nhận và sử dụng ở nước ngoài?

Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng, Việt Nam tư vấn chứng nhận lãnh sự giấy tờ, tài liệu của Việt Nam để sử dụng ở nước ngoài, thành phần hồ sơ, hướng dẫn điền (ghi) thông tin vào tờ khai chứng nhận lãnh sự theo mẫu quy định, giấy tờ tuỳ thân, giấy tờ, tài liệu đề nghị được chứng nhận lãnh sự, các bước thực hiện trình tự thủ tục chứng nhận lãnh sự, cơ sở pháp lý và các quy định cụ thể của pháp luật.

Nội dung tư vấn (Mã số): 23071107

Định dạng: Files (Word, PDF)

Tình trạng: Có sẵn;

Phí dịch vụ (Thù lao): 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng);

Thông tin thanh toán:

- Chủ tài khoản: CÔNG TY LUẬT TNHH MTV ĐMS

- Số: 111000169886

- Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam

- Phí chuyển khoản: Bên chuyển khoản thanh toán (nếu có).

Nội dung thanh toán (Lý do):

Ghi rõ: (Mã số) Nội dung tư vấn, địa chỉ Email nhận nội dung tư vấn

Ví dụ: 23071107, nguyenhongthanh@gmail.com

Phương thức giao:

Bên tư vấn gửi toàn bộ Nội dung tư vấn (Mã số) 23071107, Files (Word, PDF) vào địa chỉ Email (nguyenhongthanh@gmail.com) của Bên nhận nội dung tư vấn./.

Bài viết bằng tiếng Anh

Liên hệ:

Điện thoại: 0989 157 682

Email: dmslawfirm@gmail.com

DMS LAW LLC

Giám đốc

(Đã ký)

   Luật sư Đỗ Minh Sơn


LIÊN QUAN

Chứng nhận lãnh sự giấy tờ, tài liệu của Việt Nam để sử dụng ở Pháp

Chứng nhận lãnh sự giấy tờ, tài liệu của Việt Nam để sử dụng ở Pháp

10 Jun, 2024// Nhóm: 31_AN NINH

Thủ tục chứng nhận lãnh sự giấy tờ, tài liệu của Việt Nam để giấy tờ, tài liệu đó được công nhận và sử dụng ở Pháp?

Hợp pháp hoá lãnh sự giấy tờ, tài liệu của nước ngoài lập, cấp hoặc xác nhận

Hợp pháp hoá lãnh sự giấy tờ, tài liệu của nước ngoài lập, cấp hoặc xác nhận

21 May, 2024// Nhóm: 31_AN NINH

Thủ tục hợp pháp hoá lãnh sự giấy tờ, tài liệu do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài lập, cấp hoặc xác nhận ?

Hợp pháp hoá lãnh sự giấy tờ, tài liệu của Hồng Kông lập, cấp hoặc xác nhận

Hợp pháp hoá lãnh sự giấy tờ, tài liệu của Hồng Kông lập, cấp hoặc xác nhận

21 May, 2024// Nhóm: 31_AN NINH

Thủ tục hợp pháp hoá lãnh sự giấy tờ, tài liệu do cơ quan có thẩm quyền của Hồng Kông lập, cấp hoặc xác nhận?

Hợp pháp hoá lãnh sự giấy tờ, tài liệu của Thuỵ Sĩ lập, cấp hoặc xác nhận

Hợp pháp hoá lãnh sự giấy tờ, tài liệu của Thuỵ Sĩ lập, cấp hoặc xác nhận

21 May, 2024// Nhóm: 31_AN NINH

Thủ tục hợp pháp hoá lãnh sự giấy tờ, tài liệu do cơ quan có thẩm quyền của Thuỵ Sĩ lập, cấp hoặc xác nhận?

Hợp pháp hoá lãnh sự giấy tờ, tài liệu của Australia lập, cấp hoặc xác nhận

Hợp pháp hoá lãnh sự giấy tờ, tài liệu của Australia lập, cấp hoặc xác nhận

21 May, 2024// Nhóm: 31_AN NINH

Thủ tục hợp pháp hoá lãnh sự giấy tờ, tài liệu do cơ quan có thẩm quyền của Australia lập, cấp hoặc xác nhận?