Chứng nhận giấy tờ, tài liệu có con dấu, chữ ký và chức danh không thể xác định được

Chứng nhận giấy tờ, tài liệu có con dấu, chữ ký và chức danh không thể xác định được

Các giấy tờ, tài liệu có con dấu, chữ ký và chức danh không thể xác định được trên cơ sở đối chiếu với mẫu con dấu, mẫu chữ ký và chức danh được giới thiệu chính thức hoặc trên cơ sở kết quả xác minh ?

Đối với giấy tờ, tài liệu không thuộc diện được chứng nhận lãnh sự theo trình tự, thủ tục quy định về chứng nhận lãnh sự tại Bộ Ngoại giao, nhưng để tạo điều kiện cho giấy tờ, tài liệu đó được chấp nhận sử dụng ở nước ngoài và theo nguyện vọng của người đề nghị chứng nhận lãnh sự, Bộ Ngoại giao chứng nhận giấy tờ, tài liệu đó được xuất trình tại Bộ Ngoại giao ?

Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng, Việt Nam tư vấn chứng nhận giấy tờ, tài liệu có con dấu, chữ ký và chức danh không thể xác định được, để tạo điều kiện cho giấy tờ, tài liệu đó được chấp nhận sử dụng ở nước ngoài, thành phần hồ sơ, hướng dẫn điền (ghi) thông tin vào tờ khai chứng nhận lãnh sự theo mẫu quy định, giấy tờ tuỳ thân, các giấy tờ, tài liệu đề nghị được chứng nhận, các bước thực hiện trình tự thủ tục chứng nhận, cơ sở pháp lý và các quy định cụ thể của pháp luật.

Nội dung tư vấn (Mã số): 23071114

Định dạng: Files (Word, PDF)

Tình trạng: Có sẵn;

Phí dịch vụ (Thù lao): 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng);

Thông tin thanh toán:

- Chủ tài khoản: CÔNG TY LUẬT TNHH MTV ĐMS

- Số: 111000169886

- Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam

- Phí chuyển khoản: Bên chuyển khoản thanh toán (nếu có).

Nội dung thanh toán (Lý do):

Ghi rõ: (Mã số) Nội dung tư vấn, địa chỉ Email nhận nội dung tư vấn

Ví dụ: 23071114, nguyenhongthanh@gmail.com

Phương thức giao:

Bên tư vấn gửi toàn bộ Nội dung tư vấn (Mã số) 23071114, Files (Word, PDF) vào địa chỉ Email (nguyenhongthanh@gmail.com) của Bên nhận nội dung tư vấn./.

Bài viết bằng tiếng Anh

Liên hệ:

Điện thoại: 0989 157 682

Email: dmslawfirm@gmail.com

DMS LAW LLC

Giám đốc

(Đã ký)

   Luật sư Đỗ Minh Sơn


LIÊN QUAN

Chứng nhận giấy tờ, tài liệu có con dấu, chữ ký và chức danh chưa được giới thiệu chính thức

Chứng nhận giấy tờ, tài liệu có con dấu, chữ ký và chức danh chưa được giới thiệu chính thức

11 Jun, 2024// Nhóm: HỢP PHÁP HOÁ LÃNH SỰ

Giấy tờ, tài liệu có mẫu chữ ký, mẫu con dấu và chức danh không còn lưu tại cơ quan, tổ chức lập, công chứng, chứng thực ?

Chứng nhận các giấy tờ, tài liệu do chính quyền cũ cấp trước ngày 30 tháng 4 năm 1975

Chứng nhận các giấy tờ, tài liệu do chính quyền cũ cấp trước ngày 30 tháng 4 năm 1975

11 Jun, 2024// Nhóm: HỢP PHÁP HOÁ LÃNH SỰ

Thủ tục chứng nhận áp dụng đối với các giấy tờ, tài liệu do chính quyền cũ cấp trước ngày 30 tháng 4 năm 1975 ?

Chứng nhận lãnh sự giấy tờ, tài liệu của Việt Nam tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Chứng nhận lãnh sự giấy tờ, tài liệu của Việt Nam tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

11 Jun, 2024// Nhóm: HỢP PHÁP HOÁ LÃNH SỰ

Giấy tờ, tài liệu đề nghị được chứng nhận lãnh sự, đã được Bộ Ngoại giao Việt Nam chứng nhận lãnh sự hoặc chứng nhận?

Chứng nhận lãnh sự giấy tờ, tài liệu của Việt Nam tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở Anh

Chứng nhận lãnh sự giấy tờ, tài liệu của Việt Nam tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở Anh

11 Jun, 2024// Nhóm: HỢP PHÁP HOÁ LÃNH SỰ

Giấy tờ, tài liệu đề nghị được chứng nhận lãnh sự, đã được Bộ Ngoại giao Việt Nam chứng nhận lãnh sự hoặc chứng nhận?

Chứng nhận lãnh sự giấy tờ, tài liệu của Việt Nam tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở Mỹ

Chứng nhận lãnh sự giấy tờ, tài liệu của Việt Nam tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở Mỹ

11 Jun, 2024// Nhóm: HỢP PHÁP HOÁ LÃNH SỰ

Giấy tờ, tài liệu đề nghị được chứng nhận lãnh sự, đã được Bộ Ngoại giao Việt Nam chứng nhận lãnh sự hoặc chứng nhận?