Chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân tại Việt Nam

Chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân tại Việt Nam

Trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền thỏa thuận chia một phần hoặc toàn bộ tài sản chung, trừ trường hợp chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân bị vô hiệu; nếu không thỏa thuận được thì có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết (Khoản 1 Điều 38 Luật hôn nhân và gia đình số 52/2014/QH13 ngày 19/06/2014).

Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng, Việt Nam tư vấn về chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân tại Việt Nam, hậu quả của việc chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân, việc chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân bị vô hiệu, thỏa thuận về việc chia tài sản chung phải lập thành văn bản, trường hợp vợ, chồng có yêu cầu thì Tòa án giải quyết việc chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân, chấm dứt hiệu lực của việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân và cơ sở pháp lý, các quy định của pháp luật.  

Nội dung tư vấn (Mã số): 18011003

Định dạng: Files (Word, PDF)

Tình trạng: Có sẵn;

Phí dịch vụ (Thù lao): 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng);

Thông tin thanh toán:

- Chủ tài khoản: CÔNG TY LUẬT TNHH MTV ĐMS

- Số: 111000169886

- Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam

- Phí chuyển khoản: Bên chuyển khoản thanh toán (nếu có).

Nội dung thanh toán:

Ghi rõ: (Mã số) Nội dung tư vấn, địa chỉ Email nhận nội dung tư vấn

Ví dụ: 18011003, nguyenhongthanh@gmail.com

Phương thức giao:

Bên tư vấn gửi toàn bộ Nội dung tư vấn (Mã số) 18011003, Files (Word, PDF) vào địa chỉ Email (nguyenhongthanh@gmail.com) của Bên nhận nội dung tư vấn./.

Bài viết bằng tiếng Anh

Liên hệ:

Điện thoại: 0989 157 682

Email: dmslawfirm@gmail.com

DMS LAW LLC

Giám đốc

(Đã ký)

   Luật sư Đỗ Minh Sơn


LIÊN QUAN

Tài sản riêng của vợ chồng tại Việt Nam

Tài sản riêng của vợ chồng tại Việt Nam

07 Jun, 2024// Nhóm: LUẬT HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng của vợ, chồng ?

Tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân tại Việt Nam

Tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân tại Việt Nam

07 Jun, 2024// Nhóm: LUẬT HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

Tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng ?

Chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn tại Việt Nam

Chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn tại Việt Nam

07 Jun, 2024// Nhóm: LUẬT HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

Tài sản chung của vợ chồng về nguyên tắc được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố có liên quan ?

Thoả thuận tài sản của vợ chồng trước khi kết hôn tại Việt Nam

Thoả thuận tài sản của vợ chồng trước khi kết hôn tại Việt Nam

07 Jun, 2024// Nhóm: LUẬT HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

Vợ chồng có quyền lựa chọn áp dụng chế độ tài sản theo luật định hoặc chế độ tài sản theo thỏa thuận ?

Tư vấn thủ tục ly hôn ?

Tư vấn thủ tục ly hôn ?

21 Apr, 2020// Nhóm: LUẬT HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

Tư vấn soạn thảo hồ sơ thủ tục ly hôn tại Đà Nẵng ?