Chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn tại Việt Nam

Chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn tại Việt Nam

Trong trường hợp chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định thì việc giải quyết tài sản do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì theo yêu cầu của vợ, chồng hoặc của hai vợ chồng, Tòa án giải quyết theo quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 59 và tại các Điều 60, 61, 62, 63 và 64 của Luật hôn nhân và gia đình số 52/2014/QH13 ngày 19/06/2014.

Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng, Việt Nam tư vấn về chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn tại Việt Nam, vợ chồng khi ly hôn có quyền tự thỏa thuận với nhau về toàn bộ các vấn đề, trong đó có cả việc phân chia tài sản, khi giải quyết ly hôn nếu có yêu cầu tuyên bố thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng bị vô hiệu thì Tòa án xem xét, giải quyết đồng thời với yêu cầu chia tài sản của vợ chồng khi ly hôn, khi chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn, Tòa án phải xác định vợ, chồng có quyền, nghĩa vụ về tài sản với người thứ ba hay không để đưa người thứ ba vào tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, tài sản chung của vợ chồng về nguyên tắc được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố có liên quan, giá trị tài sản chung của vợ chồng, tài sản riêng của vợ, chồng được xác định theo giá thị trường, khi giải quyết chia tài sản khi ly hôn, Tòa án phải xem xét để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của vợ, con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự và cơ sở pháp lý, các quy định của pháp luật.  

Nội dung tư vấn (Mã số): 18011004

Định dạng: Files (Word, PDF)

Tình trạng: Có sẵn;

Phí dịch vụ (Thù lao): 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng);

Thông tin thanh toán:

- Chủ tài khoản: CÔNG TY LUẬT TNHH MTV ĐMS

- Số: 111000169886

- Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam

- Phí chuyển khoản: Bên chuyển khoản thanh toán (nếu có).

Nội dung thanh toán:

Ghi rõ: (Mã số) Nội dung tư vấn, địa chỉ Email nhận nội dung tư vấn

Ví dụ: 18011004, nguyenhongthanh@gmail.com

Phương thức giao:

Bên tư vấn gửi toàn bộ Nội dung tư vấn (Mã số) 18011004, Files (Word, PDF) vào địa chỉ Email (nguyenhongthanh@gmail.com) của Bên nhận nội dung tư vấn./.

Bài viết bằng tiếng Anh

Liên hệ:

Điện thoại: 0989 157 682

Email: dmslawfirm@gmail.com

DMS LAW LLC

Giám đốc

(Đã ký)

   Luật sư Đỗ Minh Sơn


LIÊN QUAN

Tài sản riêng của vợ chồng tại Việt Nam

Tài sản riêng của vợ chồng tại Việt Nam

07 Jun, 2024// Nhóm: LUẬT HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng của vợ, chồng ?

Tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân tại Việt Nam

Tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân tại Việt Nam

07 Jun, 2024// Nhóm: LUẬT HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

Tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng ?

Chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân tại Việt Nam

Chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân tại Việt Nam

07 Jun, 2024// Nhóm: LUẬT HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

Hậu quả của việc chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân ?

Thoả thuận tài sản của vợ chồng trước khi kết hôn tại Việt Nam

Thoả thuận tài sản của vợ chồng trước khi kết hôn tại Việt Nam

07 Jun, 2024// Nhóm: LUẬT HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

Vợ chồng có quyền lựa chọn áp dụng chế độ tài sản theo luật định hoặc chế độ tài sản theo thỏa thuận ?

Tư vấn thủ tục ly hôn ?

Tư vấn thủ tục ly hôn ?

21 Apr, 2020// Nhóm: LUẬT HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

Tư vấn soạn thảo hồ sơ thủ tục ly hôn tại Đà Nẵng ?