Chế độ kế toán hộ kinh doanh

Chế độ kế toán hộ kinh doanh

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Đăng ký hộ kinh doanh, bán hàng hoá dịch vụ tại Đà Nẵng, thì phải nộp thuế khoán hay kê khai thuế, chế độ kế toán áp dụng đối với hộ kinh doanh được thực hiện theo quy định nào ?

Chào bạn!

Cơ quan thuế xác định số tiền thuế phải nộp theo phương pháp khoán thuế (sau đây gọi là mức thuế khoán) đối với trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này (Khoản 1 Điều 51 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/06/2019);

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có quy mô về doanh thu, lao động đáp ứng từ mức cao nhất về tiêu chí của doanh nghiệp siêu nh theo quy định pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phải thực hiện chế độ kế toán và nộp thuế theo phương pháp kê khai (Khoản 5 Điều 51 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/06/2019);

Tất cả các hộ sản xuất, kinh doanh chưa đủ điều kiện thành lập doanh nghiệp tư nhân hoạt động trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, xây dựng, vận tải, khai thác tài nguyên, nuôi trồng thuỷ sản, kinh doanh thương nghiệp, ăn uống, phục vụ, sửa chữa và các dịch vụ khác,... có doanh số bán hàng theo quy định của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) đối với từng ngành nghề cụ thể (dưới đây gọi chung là hộ kinh doanh), đều phải thực hiện chế độ kế toán này.

Các hộ kinh doanh thực hiện đúng qui định trong chế độ kế toán này được cơ quan thuế sử dụng số liệu kế toán để tính thuế (Điều 1 Chế độ kế toán Ban hành theo Quyết định số 169-2000/QĐ-BTC ngày 25/10/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính);

Hộ kinh doanh đã thực hiện đầy đủ hoá đơn, chứng từ bán hàng, xác định đúng doanh thu bán hàng nhưng không có đủ chứng từ, hoá đơn mua hàng và các hộ kinh doanh thuộc diện ấn định thuế thì phải mở 2 sổ kế toán sau:

1- Sổ Nhật ký bán hàng Mẫu số S01-HKD

2- Sổ Nhật ký mua hàng Mẫu số 02-HKD (Điều 1 Quyết định số 131/2002/QĐ-BTC ngày 18/10/2002 của Bộ Tài chính);

Như vậy, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ sẽ phải nộp tiền thuế phải nộp theo phương pháp khoán thuế khoán. Riêng về chế độ kế toán, thì hộ kinh doanh thực hiện theo quy định tại Quyết định số 169-2000/QĐ-BTC ngày 25/10/2000 và Quyết định số 131/2002/QĐ-BTC ngày 18/10/2002;

Lưu ý: có một số nội dung về chế độ kế toán trong Quyết định số 169-2000/QĐ-BTC ngày 25/10/2000 và Quyết định số 131/2002/QĐ-BTC ngày 18/10/2002, vẫn chưa được cơ quan chức năng liên quan thực hiện việc sửa đổi, bổ sung kịp thời cho phù hợp với quy định về kế toán và thuế hiện hành./.

Hỗ trợ tư vấn:

Điện thoại: 0914 165 703 hoặc Email: dmslawfirm@gmail.com

Chế độ kế toán hộ kinh doanh

  Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN

Tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh

Tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh

28 Mar, 2020// Nhóm: Hộ kinh doanh cá thể

Thời gian tạm ngừng kinh doanh đối với hộ kinh doanh cá thể không được quá 01 năm.

Đăng ký hộ kinh doanh tại Đà Nẵng 2020

Đăng ký hộ kinh doanh tại Đà Nẵng 2020

23 Mar, 2020// Nhóm: Hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm cá nhân hoặc một hộ gia đình làm chủ hộ kinh doanh

Cá nhân, hộ gia đình được đăng ký mấy hộ kinh doanh ?

Cá nhân, hộ gia đình được đăng ký mấy hộ kinh doanh ?

22 Mar, 2020// Nhóm: Hộ kinh doanh cá thể

Cá nhân thành lập hộ kinh doanh không được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh

Địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh ?

Địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh ?

22 Mar, 2020// Nhóm: Hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm người chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm

Lệ phí môn bài đối với hộ kinh doanh

Lệ phí môn bài đối với hộ kinh doanh

22 Mar, 2020// Nhóm: Hộ kinh doanh cá thể

Mức thu lệ phí môn bài đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh