Văn phòng luật sư ĐMS hệ thống theo nhóm các luật có liên quan với nhau, như: nhón các luật về thuế phục vụ việc tra cứu cho các doanh nghiệp; nhóm các luật về kế toán, kiểm toán, tín dụng và ngân hàng phục vụ cho các tổ chức, cá nhân liên quan; nhóm các luật về viễn thông, hàng không, giá, cạnh tranh và phá sản; nhóm các luật về hành chính, hộ tịch; xuất nhập cảnh, xử lý vi phạm hành chính; nhóm các luật về điều tra hình sự, tạm giữ, tạm giam, hình sự và tố tụng hình sự.

Văn phòng luật sư ĐMS tại Đà Nẵng tư vấn theo nhóm các luật sau đây: 

Luật Quản lý thuế năm 2006 

Luật Thuế thu nhập cá nhân

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Luật Thuế giá trị gia tăng

Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

Luật Thuế tài nguyên

Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Luật Thuế bảo vệ môi trường

Luật Kế toán

Luật Kiểm toán độc lập

Luật Các tổ chức tín dụng

Luật Ngân hàng nhà nước Việt Nam 

Luật Bảo hiểm y tế

Luật Người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài 

Bộ Luật dân sự năm 2005 

Luật Viễn thông

Luật Hàng không dân dụng Việt Nam

Luật Giá 

Luật Cạnh tranh

Luật Phá sản 

Luật Cán bộ công chức

Luật Luật sư năm 2006 

Luật Quốc tịch 

Pháp luật về chứng thực

Pháp luật về con dấu

Luật Nuôi con nuôi năm 2010

Luật Cư trú năm 2006

Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

Luật Xử lý vi phạm hành chính

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Bộ Luật tố tụng dân sự năm 2004 

Bộ Luật tố tụng dân sự năm 2015

Pháp Lệnh điều tra hình sự

Quy chế tạm giữ, tạm giam

Bộ Luật hình sự năm 1999

Bộ Luật tố tụng hình sự năm 2003 

Bộ Luật tố tụng hình sự năm 2015

Phiên họp quốc hội Việt Nam

Văn phòng luật sư ĐMS tại Đà Nẵng, quyết tâm xây dựng một đội ngũ Luật sư chuyên nghiệp theo từng lĩnh vực pháp lý liên quan phát sinh trong đời sống xã hội, khẳng định việc giữ uy tín đối với mỗi khách hàng là mục tiêu quan trọng hàng đầu để hoạt động nghề nghiệp của mỗi Luật sư./.