Câu hỏi

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Các loại phí, lệ phí và bảo hiểm mà chủ xe ô tô phải mua hoặc nộp khi đăng ký sử dụng xe ô tô loại 07 chỗ ngồi theo quy định của pháp luật ? văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý về nội dung này ?

Trả lời

Chào bạn! 

.

Lệ phí cấp mới giấy đăng ký kèm theo biển số:

Xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống (Khu vực II: gồm các thành phố trực thuộc Trung ương (trừ thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh) là: 1.000.000 đồng/ lần/ xe (Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 229/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016).

.

Lệ phí trước bạ:

Ô tô chở người từ 09 chỗ ngồi trở xuống nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu là 10%

Trường hợp cần áp dụng mức thu cao hơn cho phù hợp với điều kiện thực tế tại từng địa phương, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định điều chỉnh tăng nhưng tối đa không quá 50% mức quy định chung tại điểm này (Điểm a Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 20/2019/NĐ-CP ngày 21/02/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016).

.

Phí sử dụng đường bộ (12 tháng):

Xe chở người dưới 10 chỗ đăng ký tên cá nhân là: 1.560.000 đồng (Phụ lục số 01 - Thông tư số 293/2016/TT-BTC ngày 15/01/2016).

.

Phí dịch vụ kiểm định:

Xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi, xe ô tô cứu thương là: 240.000 đồng (Mục I Biểu giá dịch vụ kèm theo Thông tư số 238/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016).

Giá dịch vụ quy định tại Thông tư này là giá đã gồm thuế giá trị gia tăng nhưng không bao gồm lệ phí cấp Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, xe máy chuyên dùng theo quy định của Bộ Tài chính và chi phí ăn ở, đi lại, thông tin liên lạc để phục vụ công tác kiểm tra ở những nơi cách xa trụ sở đơn vị đăng kiểm trên 100 km. Chi phí ăn ở, đi lại, thông tin liên lạc để phục vụ công tác kiểm tra ở những nơi cách xa trụ sở đơn vị đăng kiểm trên 100 km (nếu có) thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính về chế độ công tác phí đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập (Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 238/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016). 

.

Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự:

Xe ô tô không kinh doanh vận tải, loại xe từ 6 đến 11 chỗ ngồi là: 794.000 đồng (Phụ lục 5 - Ban hành kèm theo Thông tư số 22 /2016 /TT-BTC ngày 16 tháng 02 năm 2016).

.

Hỗ trợ tư vấn:

Điện thoại: 0914 165 703 hoặc Email: dmslawfirm@gmail.com

.

.

Phí, lệ phí và bảo hiểm bắt buộc khi đăng ký sử dụng xe ô tô

.

  Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN

Thủ tục đăng ký, cấp biển số xe ô tô 2020

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Thủ tục đăng ký, cấp biển số xe ô tô mới tại Đà Nẵng, Việt Nam ? văn phòng luật sư có thể tư vấn các quy định của pháp luật về hồ sơ, thủ tục, quy trình đăng ký và chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số xe ô tô mới ?

Người nước ngoài mua và đăng ký xe ô tô tại Việt Nam ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Người nước ngoài có thể mua xe ô tô, đăng ký xe ô tô tại Việt Nam ? đối với trường hợp người nước ngoài, đã thực hiện đầu tư thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam ? được miễn giấy phép lao động, được cấp thị thực dành cho nhà đầu tư (loại thị thực có ký hiệu DT), có thẻ tạm trú tại Đà Nẵng với thời hạn 02 (hai) năm ? văn phòng luật sư có thể tư vấ pháp lý về nội dung này ?

Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Thủ tục hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép kinh doanh vận tải hàng hoá bằng xe ô tô tại Đà Nẵng, Việt Nam ?  văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý về nội dung này ?