Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư 2018

Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư 2018

Văn phòng luật sư ĐMS tại Đà Nẵng:

Thực hiện Thông báo số 01/TB-ĐLS ngày 14/11/2018 của Đoàn Luật sư thành phố Đà Nẵng về việc tổ chức lớp học bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ luật sư năm 2018 theo quy định tại Thông tư số 10/2014/TT-BTP ngày 07/04/2014 của Bộ Tư pháp; và Công văn số 449/LĐLSVN ngày 26/10/2018 của Liên Đoàn luật sư Việt Nam; Cử Luật sư tham dự khoá học bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư năm 2018, do Đoàn Luật sư thành phố Đà Nẵng tổ chức, theo các nội dung sau đây:

Thời gian:

Ngày 24 - 25/11/2018;

- Buổi sáng: từ 8 giờ 00' đến 11 giờ 30';

- Buổi chiều: từ 14 giờ 00' đến 17 giờ 30';

Địa điểm:

Đoàn Luật sư thành phố Đà Nẵng;

Thành phần:

Luật sư tại Đà Nẵng;

Nội dung khoá học:

Bồi dưỡng các chuyên đề về Thừa kế; Trọng tài thương mại; Đạo đức luật sư; Một số vấn đề cần lưu ý về Luật Luật sư và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Luật sự./.

Luật sư Đỗ Minh Sơn, Văn phòng luật sư ĐMS

  Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN

Luật sư tại Đà Nẵng

Luật sư tại Đà Nẵng

12 Feb, 2024// Nhóm: VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TẠI ĐÀ NẴNG

Luật sư hành nghề Luật sư tại Đà Nẵng phải có Chứng chỉ hành nghề luật sư, gia nhập Đoàn Luật sư thành phố Đà Nẵng ?

Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng

Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng

12 Feb, 2024// Nhóm: VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TẠI ĐÀ NẴNG

Tổ chức hành nghề luật sư theo hình thức là Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng, phải đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng ?

Công ty Luật tại Đà Nẵng

Công ty Luật tại Đà Nẵng

12 Feb, 2024// Nhóm: VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TẠI ĐÀ NẴNG

Tổ chức hành nghề luật sư theo hình thức là Công ty Luật tại Đà Nẵng, phải đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng ?

Lịch nghỉ Tết nguyên đán năm 2024

Lịch nghỉ Tết nguyên đán năm 2024

07 Feb, 2024// Nhóm: VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TẠI ĐÀ NẴNG

Văn phòng luật sư ĐMS tại Đà Nẵng thông báo lịch nghỉ tết nguyên đán năm 2024

Lịch nghỉ Tết dương lịch năm 2024

Lịch nghỉ Tết dương lịch năm 2024

27 Dec, 2023// Nhóm: VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TẠI ĐÀ NẴNG

Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng thông báo lịch nghỉ Tết dương lịch năm 2024