Câu hỏi

Bộ Luật tố tụng dân sư số 24/2004/QH11 ngày 15/6/2004, quy định trình tự, thủ tục giải quyết các vụ việc dân sự và thi hành án dân sự, quy định những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng dân sự; trình tự, thủ tục khởi kiện để Toà án giải quyết các vụ án về tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động ...

Trả lời

... (gọi chung là vụ án dân sự) và trình tự, thủ tục yêu cầu để Toà án giải quyết các việc về yêu cầu dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động (gọi chung là việc dân sự); trình tự, thủ tục giải quyết vụ án dân sự, việc dân sự (gọi chung là vụ việc dân sự) tại Toà án; thi hành án dân sự; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng; quyền và nghĩa vụ của người tham gia tố tụng, của cá nhân, cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp (gọi chung là cơ quan, tổ chức) có liên quan nhằm bảo đảm cho việc giải quyết các vụ việc dân sự được nhanh chóng, chính xác, công minh và đúng pháp luật.   

Dịch vụ thủ tục: 

Những nguyên tắc cơ bản

Những vụ việc dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án

Thẩm quyền của tòa án các cấp

Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng và việc thay đổi người tiến hành tố tụng

Thành phần giải quyết vụ việc dân sự

Đương sự trong vụ án dân sự

Những người tham gia tố tụng khác

Chứng minh và chứng cứ

Các biện pháp khẩn cấp tạm thời

Án phí, lệ phí

Các chi phí tố tụng khác

Cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng

Thời hạn tố tụng 

Khởi kiện và thụ lý vụ án

Hòa giải và chuẩn bị xét xử

Quy định chung về phiên tòa sơ thẩm

Thủ tục bắt đầu phiên tòa

Thủ tục hỏi tại phiên tòa

Tranh luận tại phiên tòa

Nghị án và tuyên án

Tính chất của xét xử phúc thẩm và kháng cáo, kháng nghị bản án, quyết định của tòa án cấp sơ thẩm

Chuẩn bị xét xử phúc thẩm

Thủ tục xét xử phúc thẩm

Thủ tục giám đốc thẩm

Thủ tục tái thẩm

Thủ tục đặc biệt xem xét lại quyết định của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao

Quy định chung về thủ tục giải quyết việc dân sự

Thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự

Thủ tục giải quyết yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích

Thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố một người là đã chế

Thủ tục giải quyết việc dân sự liên quan đến hoạt động trọng tài thương mại Việt Nam

Quy định chung về thủ tục công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài, quyết định của trọng tài nước ngoài

Thủ tục xét đơn yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài

Thủ tục xét đơn yêu cầu không công nhận bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam

Thủ tục xét đơn yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam quyết định của trọng tài nước ngoài

Quy định chung về thi hành bản án quyết định dân sự của tòa án

Thủ tục thi hành bản án quyết định của tòa án

Xử lý các hành vi cản trở hoạt động tố tụng dân sự

Khiếu nại, tố cáo trong tố tụng dân sự

Quy định chung về thủ tục giải quyết các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài

Thẩm quyền của tòa án Việt Nam giải quyết vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài

Tương trợ tư pháp trong tố tụng dân sư

Hỗ trợ tư vấn:

Điện thoại: 0914 165 703 hoặc Email: dmslawfirm@gmail.com 

Bộ luật tố tụng dân sự góp phần bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức; giáo dục mọi người nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật.

Mọi hoạt động tố tụng dân sự của người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng, của cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan phải tuân theo các quy định của Bộ Luật tố tụng dân sự./. 

  Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN

Tiếp theo 1! Mục lục Bộ Luật tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 ngày 25/11/2015

Tiếp theo 1! Mục lục Bộ Luật tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 ngày 25/11/2015, có hiệu lực từ ngày 01/07/2016. Bộ luật tố tụng dân sự số 24/2004/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 65/2011/QH12 hết hiệu lực kể từ ngày Bộ luật này có hiệu lực thi hành, trừ các quy định tại Điều 159 và điểm h khoản 1 Điều 192 tiếp tục có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2016.

Mục lục Bộ Luật tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 ngày 25/11/2015

Mục lục Bộ Luật tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 ngày 25/11/2015, có hiệu lực từ ngày 01/07/2016. Bộ luật tố tụng dân sự số 24/2004/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 65/2011/QH12 hết hiệu lực kể từ ngày Bộ luật này có hiệu lực thi hành, trừ các quy định tại Điều 159 và điểm h khoản 1 Điều 192 tiếp tục có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2016.

Thủ tục khởi kiện vụ án dân sự tại tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ việc ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ tư vấn thủ tục, hồ sơ khởi kiện vụ án dân sự tại tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ việc ? văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý liên quan, hướng dẫn việc cung cấp thông tin, các giấy tờ kèm theo và báo giá phí dịch vụ pháp lý tư vấn thủ tục khởi kiện tại tòa án ?

Mức tạm ứng án phí, lệ phí tòa án 2020

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Mức án phí, lệ phí tòa án khi doanh nghiệp khởi kiện tại tòa án được quy định như thế nào ? văn phòng luật sư có thể tư vấn cho doanh nghiệp thực hiện thủ tục khởi kiện tại tòa án nội dung liên quan về vấn đề này ?

Thủ tục ly hôn với người nước ngoài tại Việt Nam

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Thủ tục ly hôn với người có quốc tịch nước ngoài tại Việt Nam được quy định như thế nào ? văn phòng luật sư cho thể tư vấn quy định của pháp luật liên quan và thực hiện dịch vụ thủ tục ly hôn với người nước ngoài tại Việt Nam ?