Bộ Luật lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/05/2013 (Thay thế Bộ luật lao động ngày 23/6/1994, Bộ luật lao động số 35/2002/QH10, Bộ luật lao động số 74/2006/QH11 và Bộ luật lao động số 84/2007/QH11), có các quy định mới nổi bật, như: Thời gian nghỉ Tết Âm lịch 05 ngày (Điều 115), lao động nữ được nghỉ trước và sau khi sinh con là 06 tháng (Điều 157), nghiêm cấm ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động, dùng vũ lực đối với lao động là người giúp việc gia đình (Điều 183), người lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao và một số trường hợp đặc biệt khác có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 05 năm (Điều 187) và nhiều điểm mới khác.

Văn phòng luật sư ĐMS tại Đà Nẵng tư vấn các nội dung sau: 

Tư vấn xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động

Đăng ký nội quy lao động

Giấy phép lao động

Tranh chấp lao động cá nhân

Tranh chấp lao động tập thể

Thỏa ước lao động tập thể

Trách nhiệm vật chất bồi thường thiệt hại

An toàn, vệ sinh lao động

Tại nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Lao động nữ

Lao động chưa thành niên

Lao động là người cao tuổi

Lao động là người khuyết tật

Lao động là người giúp việc gia đình

Bảo hiểm xã hội

Công đoàn

Quy định của pháp luật về đình công

Các loại hợp đồng lao động

Giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

Phương án sử dụng lao động

Trợ cấp thôi việc

Trợ cấp mất việc làm

Hợp đồng lao động vô hiệu

Cho thuê lại lao động 

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam 

Văn phòng luật sư ĐMS, có đội ngũ luật sư am hiểu Bộ Luật lao động, hơn 10 năm kinh nghiệm thực tế tư vấn quản lý nhân sự cho các loại hình doanh nghiệp, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hiểu rõ các đặc tính cơ bản về trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề của người lao động theo từng vùng miền của Việt Nam.

Ngoài ra, các luật sư tư vần về Bộ Luật lao động cũng chú trọng nghiên cứu các quy định pháp luật có liên quan mật thiết đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động trong doanh nghiệp, như: Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế, Luật Thuế thu nhập cá nhân./.