Bộ Luật dân sự 2005

Bộ Luật dân sự 2005

Bộ Luật dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005, quy định địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử của cá nhân, pháp nhân, chủ thể khác; quyền, nghĩa vụ của các chủ thể về nhân thân và tài sản trong các quan hệ dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động.

Dịch vụ thủ tục: 

Tài sản và quyền sở hữu

Nội dung quyền sở hữu

Các hình thức sở hữu

Quy định về xác lập, chấm dứt quyền sở hữu

Quy định về bảo vệ quyền sở hữu

Căn cứ phát sinh nghĩa vụ dân sự

Quy định về thực hiện nghĩa vụ dân sư

Quy định về trách nhiệm dân sư

Chuyển giao quyền yêu cầu và chuyển giao nghĩa vụ dân sự

Đảm bảo thực hiện nghĩa vụ dân sự

Đăng ký giao dịch bảo đảm

Quy định về chấm dứt nghĩa vụ dân sư

Giải thích hợp đồng dân sự

Hợp đồng dân sự theo mẫu

Hợp đồng dân sư vô hiệu

Thực hiện hợp đồng dân sự

Quy định về bán đấu giá

Hứa thưởng và thi có giải

Thực hiện công việc không có ủy quyền

Nghĩa vụ hoàn trả do chiếm hữu, sử dụng tài sản không có căn cứ pháp luật

Quy định về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Quy định về thừa kế

Thừa kế quyền sử dụng đất

Quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài

Hợp đồng mua bán tài sản

Hợp đồng mua bán nhà

Hợp đồng trao đổi tài sản

Hợp đồng tặng cho tài sản

Hợp đồng vay tài sản

Hợp đồng thuê tài sản

Hợp đồng thuê nhà

Hợp đồng thuê khoán tài sản

Hợp đồng mượn tài sản

Hợp đồng dịch vụ

Hợp đồng vận chuyển

Hợp đồng gia công

Hợp đồng gửi giữ tài sản

Hợp đồng bảo hiểm

Hợp đồng ủy quyền

Hợp đồng về chuyển đổi quyền sử dụng đất

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Hợp đồng thuê, thuê lại quyền sử dụng đất

Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất

Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

Hợp đồng góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất

Trả lời các câu hỏi thường gặp

Những nguyên tắc cơ bản trong giao dịch dân sự

Quyền nhân thân

Quy định về nơi cư trú

Quy định về giám hộ

Quy định về tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Quy định về tuyên bố mất tích, tuyên bố chết

Giao dịch dân sự

Quy định về đại diện

Quy định về cách tính thời hạn

Thời hiệu

Hỗ trợ tư vấn:

Điện thoại: 0914 165 703 hoặc Email: dmslawfirm@gmail.com

Bộ luật dân sự có nhiệm vụ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng; bảo đảm sự bình đẳng và an toàn pháp lý trong quan hệ dân sự, góp phần tạo điều kiện đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh thần của nhân dân, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội./. 

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐMS
GIÁM ĐỐC
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn
 

LIÊN QUAN

Người giám hộ đương nhiên ?

Người giám hộ đương nhiên ?

22 May, 2018// Nhóm: Bộ Luật dân sự

Tư vấn pháp lý về người giám hộ đương nhiên theo quy định của pháp luật dân sự

15 mẫu hợp đồng dân sự thông dụng dành cho doanh nghiệp, cá nhân

15 mẫu hợp đồng dân sự thông dụng dành cho doanh nghiệp, cá nhân

19 Apr, 2018// Nhóm: Bộ Luật dân sự

Dịch vụ tư vấn soạn thảo mẫu hợp đồng dân sự thông dụng cho doanh nghiệp, công ty và cá nhân

Mẫu hợp đồng mua bán tài sản

Mẫu hợp đồng mua bán tài sản

27 Mar, 2018// Nhóm: Bộ Luật dân sự

Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng tư vấn soạn thảo mẫu hợp đồng mua bán tài sản

Mẫu hợp đồng trao đổi tài sản

Mẫu hợp đồng trao đổi tài sản

27 Mar, 2018// Nhóm: Bộ Luật dân sự

Dịch vụ thủ tục tư vấn soạn thảo mẫu hợp đồng trao đổi tài sản cho doanh nghiệp, cá nhân tại Đầ Nẵng, Việt Nam

Một số mẫu hợp đồng dân sự thông dụng dành cho doanh nghiệp, cá nhân

Một số mẫu hợp đồng dân sự thông dụng dành cho doanh nghiệp, cá nhân

19 Mar, 2018// Nhóm: Bộ Luật dân sự

Dịch vụ thủ tục tư vấn soạn thảo một số mẫu hợp đồng dân sự thông dụng dành cho doanh nghiệp, cá nhân