Biểu phí dịch vụ tổ chức lại doanh nghiệp

Biểu phí dịch vụ tổ chức lại doanh nghiệp

Biều phí dịch vụ pháp lý của Văn phòng luật sư ĐMS tại Đà Nẵng:

Thực hiện các thủ tục theo quy định có liên quan của pháp luật đối với nội dung về công tác tổ chức lại, tạm ngừng kinh doanh, giải thể công ty, doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại Đà Nẵng

Thủ tục chia, tách, hợp nhất, sáp nhập và chuyển đổi công ty. Mức phí dịch vụ: từ 10.000.000 đồng;

Bán doanh nghiệp tư nhân. Mức phí dịch vụ: từ 10.000.000 đồng;

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh của công ty. Mức phí dịch vụ là: 1.000.000 đồng

Thủ tục giải thể công ty. Mức phí dịch vụ: từ 10.000.000 đồng;

Thủ tục chấm dứt hoạt động của chi nhánh. Mức phí dịch vụ: từ 5.000.000 đồng

Thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện. Mức phí dịch vụ: từ 2.500.000 đồng

Thủ tục phá sản doanh nghiệp. Mức phí dịch vụ: từ 10.000.000 đồng;

Mức phí dịch vụ đã bao gồm 10% tiền thuế GTGT. Áp dụng kể từ ngày 02/06/2018.

Liên quan:

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Đà Nẵng

Tạm ngừng kinh doanh công ty tại Đà Nẵng

Giải thể công ty tại Đà Nẵng

Bán doanh nghiệp

Tổ chức lại doanh nghiệp

Liên hệ:

Điện thoại: 0914 165 703

Email: dmslawfirm@gmail.com

Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn


LIÊN QUAN

Hợp đồng thuê địa điểm trước khi thành lập công ty

Hợp đồng thuê địa điểm trước khi thành lập công ty

10 Mar, 2017// Nhóm: THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNG

Hợp đồng thuê nhà trước khi thành lập công ty, đăng ký doanh nghiệp tại Đà Nẵng ?

Dịch vụ thành lập công ty tại Đà Nẵng ?

Dịch vụ thành lập công ty tại Đà Nẵng ?

24 Dec, 2016// Nhóm: THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNG

Dịch vụ thủ tục thành lập công ty, đăng ký doanh nghiệp tại Đà Nẵng ?

Thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty tại Đà Nẵng

Thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty tại Đà Nẵng

16 Aug, 2016// Nhóm: THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNG

Thực hiện dịch vụ thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty tại Đà Nẵng

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Đà Nẵng

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Đà Nẵng

15 Aug, 2016// Nhóm: THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNG

Thực hiện dịch vụ thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký công ty, doanh nghiệp tại Đà Nẵng

Biểu phí dịch vụ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Biểu phí dịch vụ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

05 Aug, 2016// Nhóm: THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNG

Thủ tục chuyển đổi loại hình công ty, doanh nghiệp tại Đà Nẵng