Biểu phí dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Đà Nẵng

Biểu phí dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Đà Nẵng

Biểu phí dịch vụ pháp lý của Văn phòng luật sư ĐMS tại Đà Nẵng:

Thực hiện các thủ tục theo quy định có liên quan của pháp luật đối với nội dung về thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Đà Nẵng;

Thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty tnhh, công ty cổ phần, công ty hợp danh và chi nhánh công ty. Mức phí dịch vụ là: 1.000.000 đồng;

Thay đổi thông tin cổ đông sáng lập công ty cổ phần. Mức phí dịch vụ là: 1.000.000 đồng;

Thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết. Mức phí dịch vụ: từ 10.000.000 đồng;

Thay đổi tên doanh nghiệp. Mức phí dịch vụ là: 1.000.000 đồng;

Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện, nhưng không làm thay đổi cơ quan thuế quản lý. Mức phí dịch vụ là: 1.000.000 đồng;

Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện, có làm thay đổi cơ quan thuế quản lý. Mức phí dịch vụ: từ 2.500.0000 đồng;

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Mức phí dịch vụ là: 1.000.000 đồng;

Thay đổi thành viên hợp danh. Mức phí dịch vụ là: 1.000.000 đồng;

Thay đổi thành viên công ty tnhh hai thành viên trở lên. Mức phí dịch vụ là: 2.000.000 đồng;

Thay đổi chủ sở hữu công ty tnhh một thành viên. Mức phí dịch vụ là: 2.000.000 đồng;

Thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân. Mức phí dịch vụ là: 2.000.000 đồng;

Thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân. Mức phí dịch vụ: từ 2.000.000 đồng;

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. Mức phí dịch vụ là: 1.000.000 đồng;

Thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp. Mức phí dịch vụ là: 2.000.000 đồng;

Thay đổi, huỷ mẫu con dấu. Mức phí dịch vụ là: 1.000.000 đồng;

Thay đổi nội dung đăng ký thuế. Mức phí dịch vụ là: 1.000.000 đồng;

Thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp. Mức phí dịch vụ là: 1.000.000 đồng;

Mức phí dịch vụ đã bao gồm 10% tiền thuế GTGT. Áp dụng kể từ ngày 02/06/2018./.

Liên hệ:

Điện thoại: 0914 165 703

Email: dmslawfirm@gmail.com

Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn 


LIÊN QUAN

Hợp đồng thuê địa điểm trước khi thành lập công ty

Hợp đồng thuê địa điểm trước khi thành lập công ty

10 Mar, 2017// Nhóm: 01_DOANH NGHIỆP

Hợp đồng thuê nhà trước khi thành lập công ty, đăng ký doanh nghiệp tại Đà Nẵng ?

Dịch vụ thành lập công ty tại Đà Nẵng ?

Dịch vụ thành lập công ty tại Đà Nẵng ?

24 Dec, 2016// Nhóm: 01_DOANH NGHIỆP

Dịch vụ thủ tục thành lập công ty, đăng ký doanh nghiệp tại Đà Nẵng ?

Thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty tại Đà Nẵng

Thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty tại Đà Nẵng

16 Aug, 2016// Nhóm: 01_DOANH NGHIỆP

Thực hiện dịch vụ thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty tại Đà Nẵng

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Đà Nẵng

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Đà Nẵng

15 Aug, 2016// Nhóm: 01_DOANH NGHIỆP

Thực hiện dịch vụ thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký công ty, doanh nghiệp tại Đà Nẵng

Biểu phí dịch vụ tổ chức lại doanh nghiệp

Biểu phí dịch vụ tổ chức lại doanh nghiệp

06 Aug, 2016// Nhóm: 01_DOANH NGHIỆP

Thủ tục tổ chức lại, tạm ngừng kinh doanh, giải thể công ty, doanh nghiệp tại Đà Nẵng