Bác ruột định cư ở Mỹ nhận cháu ruột dưới 18 tuổi làm con nuôi

Bác ruột định cư ở Mỹ nhận cháu ruột dưới 18 tuổi làm con nuôi

Thủ tục giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài đối với trường hợp cô, cậu, dì, chú, bác ruột định cư ở Mỹ nhận cháu ruột dưới 18 tuổi làm con nuôi?

Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng tư vấn toàn bộ nội dung thực hiện thủ tục quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài đối với trường hợp cô, cậu, dì, chú, bác ruột định cư ở Mỹ nhận cháu ruột dưới 18 tuổi làm con nuôi, như sau:

Thành phần hồ sơ của người nhận con nuôi, hướng dẫn điền (ghi) thông tin vào mẫu biểu có sẵn theo quy định của pháp luật; hướng dẫn cung cấp giấy tờ có liên quan, thực hiện thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Mỹ cấp và in mẫu biểu, ký chữ ký, nộp hồ sơ, lệ phí, thời hạn giải quyết và nhận kết quả giải quyết việc nuôi con nuôi.

Thành phần hồ sơ của người được nhận làm con nuôi, hướng dẫn cung cấp giấy tờ có liên quan, chứng thực giấy tờ có liên quan trong hồ sơ, nộp hồ sơ, thời hạn giải quyết và nhận kết quả giải quyết việc nuôi con nuôi.

Nội dung tư vấn (Mã số): 18021108

Định dạng: Files (Word, PDF)

Tình trạng: Có sẵn;

Phí dịch vụ (Thù lao): 600.000 đồng (Sáu trăm nghìn đồng);

Thông tin thanh toán:

- Chủ tài khoản: CÔNG TY LUẬT TNHH MTV ĐMS

- Số: 111000169886

- Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam

- Phí chuyển khoản: Bên chuyển khoản thanh toán (nếu có).

Nội dung thanh toán:

Ghi rõ: (Mã số) Nội dung tư vấn, địa chỉ Email nhận nội dung tư vấn

Ví dụ: 18021108, nguyenhongthanh@gmail.com

Phương thức giao: Bên tư vấn gửi toàn bộ Nội dung tư vấn (Mã số) 18021108, Files (Word, PDF) vào địa chỉ Email (nguyenhongthanh@gmail.com) của Bên nhận nội dung tư vấn./.

Bài viết bằng tiếng Anh

Liên hệ:

Điện thoại: 0989 157 682

Email: dmslawfirm@gmail.com

DMS LAW LLC

Giám đốc

(Đã ký)

   Luật sư Đỗ Minh Sơn


LIÊN QUAN

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi

29 May, 2024// Nhóm: 29_TỔ CHỨC

Thủ tục giải quyết việc người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhận trẻ em Việt Nam dưới 16 tuổi làm con nuôi?

Người Việt Nam định cư ở Pháp nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi

Người Việt Nam định cư ở Pháp nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi

29 May, 2024// Nhóm: 29_TỔ CHỨC

Thủ tục giải quyết việc người Việt Nam định cư ở Pháp nhận trẻ em Việt Nam dưới 16 tuổi làm con nuôi?

Người Việt Nam định cư ở Hoa Kỳ nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi

Người Việt Nam định cư ở Hoa Kỳ nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi

29 May, 2024// Nhóm: 29_TỔ CHỨC

Thủ tục giải quyết việc người Việt Nam định cư ở Hoa Kỳ nhận trẻ em Việt Nam dưới 16 tuổi làm con nuôi?

Người Việt Nam định cư ở Canada nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi

Người Việt Nam định cư ở Canada nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi

29 May, 2024// Nhóm: 29_TỔ CHỨC

Thủ tục giải quyết việc người Việt Nam định cư ở Canada nhận trẻ em Việt Nam dưới 16 tuổi làm con nuôi?

Người Việt Nam định cư ở Đức nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi

Người Việt Nam định cư ở Đức nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi

29 May, 2024// Nhóm: 29_TỔ CHỨC

Thủ tục giải quyết việc người Việt Nam định cư ở Đức nhận trẻ em Việt Nam dưới 16 tuổi làm con nuôi?