28 Biểu mẫu văn bản thường dùng, dành cho nhân viên kế toán doanh nghiệp

28 Biểu mẫu văn bản thường dùng, dành cho nhân viên kế toán doanh nghiệp

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Văn bản hiện hành hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ? biểu mẫu văn bản thường dùng, dành cho nhân viên kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa ? văn phòng luật sư có thể tư vấn về nội dung này ?

.

Chào bạn!

.

Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa; biểu mẫu văn bản thường dùng, dành cho nhân viên kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa:

.

Mẫu bảng chấm công

Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ

Mẫu bảng thanh toán tiền lương

Mẫu bảng thanh toán tiền thưởng

Mẫu giấy đi đường 

Mẫu phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành

Mẫu bảng thanh toán tiền làm thêm giờ

Mẫu bản thanh toán tiền thuê ngoài 

Mẫu hợp đồng giao khoán 

Mẫu biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán

Mẫu phiếu nhập kho 

Mẫu phiếu xuất kho

Mẫu biên bản kiểm nghiệm: vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa

Mẫu biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa

Mẫu bảng kê mua hàng

Mẫu phiếu thu

Mẫu phiếu chi 

Mẫu giấy đề nghị tạm ứng 

Mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng

Mẫu giấy đề nghị thanh toán

Mẫu biên lai thu tiền 

Mẫu bảng kiểm kê quỹ, dùng cho VNĐ

Mẫu bảng kê chi tiền

Mẫu biên bản giao nhận tài sản cố định 

Mẫu biên bản thanh lý tài sản cố định

Mẫu biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành 

Mẫu biên bản đánh giá lại tài sản cố định 

Mẫu biên bản kiểm kê tài sản cố định 

.

Hỗ trợ tư vấn:

Điện thoại: 0914 165 703 hoặc Email: dmslawfirm@gmail.com

.

.

Biểu mẫu văn bản thường dùng, dành cho nhân viên kế toán doanh nghiệp

.

  Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN

Doanh nghiệp bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử ?

Doanh nghiệp bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử ?

16 Oct, 2019// Nhóm: Luật Kế toán

Dịch vụ tư vấn thủ tục đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp tại Việt Nam

Chi nhánh hạch toán độc lập hay phụ thuộc ?

Chi nhánh hạch toán độc lập hay phụ thuộc ?

19 Mar, 2017// Nhóm: Luật Kế toán

Dịch vụ tư vấn thủ tục thành lập chi nhánh công ty tại Đà Nẵng

Chế độ kế toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam ?

Chế độ kế toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam ?

03 Feb, 2017// Nhóm: Luật Kế toán

Dịch vụ tư vấn thủ tục chế độ kế toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam ?

Xác định phương pháp tính thuế giá trị gia tăng ?

Xác định phương pháp tính thuế giá trị gia tăng ?

03 Jan, 2017// Nhóm: Luật Kế toán

Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng thông tin một số nội dung pháp luật về thuế giá trị gia tăng

Thủ tục đặt in hóa đơn lần đầu cho doanh nghiệp ?

Thủ tục đặt in hóa đơn lần đầu cho doanh nghiệp ?

09 May, 2016// Nhóm: Luật Kế toán

Dịch vụ tư vấn thủ tục đặt in hóa đơn lần đầu cho công ty mới thành lập tại Đà Nẵng, Việt Nam