Biểu mẫu

Văn phòng luật sư tư vấn soạn thảo 28 biểu mẫu văn bản thường dùng dành cho nhân viên kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa ?

Hồ sơ

28 Biểu mẫu văn bản dành cho nhân viên kế toán doanh nghiệp ?

Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa;

.

Mẫu bảng chấm công

Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ

Mẫu bảng thanh toán tiền lương

Mẫu bảng thanh toán tiền thưởng

Mẫu giấy đi đường

Mẫu phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành

Mẫu bảng thanh toán tiền làm thêm giờ

Mẫu bản thanh toán tiền thuê ngoài

Mẫu hợp đồng giao khoán

Mẫu biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán

Mẫu phiếu nhập kho

Mẫu phiếu xuất kho

Mẫu biên bản kiểm nghiệm: vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa

Mẫu biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa

Mẫu bảng kê mua hàng

Mẫu phiếu thu

Mẫu phiếu chi

Mẫu giấy đề nghị tạm ứng

Mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng

Mẫu giấy đề nghị thanh toán

Mẫu biên lai thu tiền

Mẫu bảng kiểm kê quỹ, dùng cho VNĐ

Mẫu bảng kê chi tiền

Mẫu biên bản giao nhận tài sản cố định

Mẫu biên bản thanh lý tài sản cố định

Mẫu biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành

Mẫu biên bản đánh giá lại tài sản cố định

Mẫu biên bản kiểm kê tài sản cố định

.

Liên hệ:

Điện thoại:0914 165 703

Email: dmslawfirm@gmail.com

.

DMS LAW LLC
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN

Mẫu giấy đi đường của doanh nghiệp ?

Doanh nghiệp, công ty, cơ quan, tổ chức liên quan có thể tham khảo sử dụng cho cán bộ công nhân viên hoặc người lao động làm giấy đi đường, công tác, chứng từ thanh toán tiền công tác phí hoặc sử dụng cho các mục đích khác ?

Mẫu bảng chấm công ?

Bảng chấm công dùng để theo dõi ngày công thực tế làm việc, nghỉ việc, nghỉ hưởng BHXH, ... để có căn cứ tính trả lương, bảo hiểm xã hội trả thay lương cho từng người và quản lý lao động trong đơn vị ?

Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ ?

Theo dõi ngày công thực tế làm thêm ngoài giờ để có căn cứ tính thời gian nghỉ bù hoặc thanh toán cho người lao động trong đơn vị ?

Mẫu bảng thanh toán tiền lương ?

Bảng thanh toán tiền lương là chứng từ làm căn cứ để thanh toán tiền lương, phụ cấp, các khoản thu nhập tăng thêm ngoài tiền lương cho người lao động, kiểm tra việc thanh toán tiền lương cho người lao động làm việc trong doanh nghiệp đồng thời là căn cứ để thống kê về lao động tiền lương ?

Mẫu bảng thanh toán tiền thưởng ?

Là chứng từ xác nhận số tiền thưởng cho từng người lao động, làm cơ sở để tính thu nhập của mỗi người lao động và ghi sổ kế toán ?