21 mẫu văn bản thường dùng trong doanh nghiệp tại Việt Nam

21 mẫu văn bản thường dùng trong doanh nghiệp tại Việt Nam

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Văn phòng luật sư có thể tư vấn soạn thảo một số mẫu văn bản thường được sử dụng trong doanh nghiệp tại Việt Nam ? theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 ? được các loại hình doanh nghiệp, công ty sử dụng phổ biến, phục vụ cho hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh tại Việt Nam ?

.

Chào bạn!

.

Thực hiện Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, thì các loại hình doanh nghiệp, công ty có thể tham khảo 21 mẫu văn bản thường dùng, phục vụ cho hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh, như sau:   

 

Mẫu quyết định bổ nhiệm

Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng

Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc

Mẫu hợp đồng lao động

Mẫu hợp đồng uỷ quyền

Mẫu giấy uỷ quyền

Mẫu giấy chứng nhận phần vốn góp

Mẫu giấy xác nhận việc góp vốn của thành viên mới

Mẫu sổ đăng ký thành viên

Mẫu cổ phiếu

Mẫu sổ đăng ký cổ đông

Mẫu biên bản định giá tài sản góp vốn

Mẫu biên bản giao nhận tài sản góp vốn

Mẫu biên bản họp đại hội đồng cổ đông

Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị

Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên

Mẫu hợp đồng hợp tác

Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa

Mẫu hợp đồng ủy thác mua bán hàng hóa

Mẫu giấy nhận tiền

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng

.

Hỗ trợ tư vấn:

Điện thoại: 0914 165 703 hoặc Email: dmslawfirm@gmail.com 

.

.

Luật sư Đỗ Minh Sơn, Văn phòng luật sư ĐMS tại Đà Nẵng

.

  Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN

Mua công ty từ doanh nghiệp khác tại Đà Nẵng 2020

Mua công ty từ doanh nghiệp khác tại Đà Nẵng 2020

28 Mar, 2020// Nhóm: LUẬT DOANH NGHIỆP

Thủ tục mua công ty tnhh htv trở lên, kinh doanh thương mại do các doanh nghiệp khác làm chủ sở hữu

Bán công ty cho cá nhân khác tại Đà Nẵng 2020

Bán công ty cho cá nhân khác tại Đà Nẵng 2020

27 Mar, 2020// Nhóm: LUẬT DOANH NGHIỆP

Thủ tục bán công ty tnhh mtv do cá nhân làm chủ sở hữu, kinh doanh nhà hàng, khách sạn cho cá nhân khác

Góp vốn thành lập công ty bằng sản phẩm phần mềm tại Đà Nẵng

Góp vốn thành lập công ty bằng sản phẩm phần mềm tại Đà Nẵng

03 Mar, 2020// Nhóm: LUẬT DOANH NGHIỆP

Thủ tục chuyển quyền sở hữu, định giá đối với sản phẩm phần mềm, để góp vốn thành lập công ty

Mua lại phần vốn góp của thành viên công ty tại Đà Nẵng

Mua lại phần vốn góp của thành viên công ty tại Đà Nẵng

16 Dec, 2019// Nhóm: LUẬT DOANH NGHIỆP

Trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng phần vốn góp ?

Đăng ký kinh doanh dịch vụ massage tại Đà Nẵng

Đăng ký kinh doanh dịch vụ massage tại Đà Nẵng

30 Oct, 2019// Nhóm: LUẬT DOANH NGHIỆP

Điều kiện về an ninh trật tự kinh doanh dịch vụ xoa bóp (massage)